uDyo man maya ko rangg bokera - उड्यो मन माया को रङ्ग बोकेर by Banika Pradhan

258 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
उड्यो मन माया को रङ्ग बोकेर
उड्यो मन माया को रङ्ग बोकेर
फुर्-फुर फुर्-फुर फुर्
फुर फुर फुर फुर्
फुर फुर फुर्-फुर फुर्-फुर फुर फुर फुर्-फुर फुर फुर्
उड्यो उड्यो 
मायाकै सन्देश लिएर 
मायाकै सन्देश लिएर

verse

सातै सुरपनी भन्छ 
आज माया कै गीत गाउ 
माया मै रमाएर 
माया मै हराउ 
पाउजुको यो झन्का 
सुरको मिठो फन्का
रचेर यो नयाँ ढङ्ग्
चलाई बसौ उमाङ्ग
हो उड्यो मन 
मायाको रङ्ग बोकेर 
हो उड्यो मन 
मायाको रङ्ग बोकेर 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
uDyo man maya ko rangg bokera
uDyo man maya ko rangg bokera
fur-fur fur-fur fur
fur fur fur fur
fur fur fur-fur fur-fur fur fur fur-fur fur fur
uDyo uDyo 
mayakai sandesh liyera 
mayakai sandesh liyera

verse 

saatai surapani bhanchha 
aaja maya kai geet gaau 
maya mai ramaayera 
maya mai haraau 
paaujuko yo jhanka 
surako mitho phankaa
rachera yo naya Dhangg
chalaai basau umangga
ho uDyo man 
mayako umangg bokera 
ho uDyo man 
mayako raangg bokera