Ghari ghari aauchha - घरी घरी आउछ by Banika Pradhan

279 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
घरी घरी आउछ
तिम्रो याद हे निर्मोहि
भो लैजाऊ जाउ भो लैजाऊ
भोलैजाऊ तिमी सँगइ
तिम्रो याद्
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ
घरी घरी आउछ
तिम्रो याद हे निर्मोहि
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ
तिम्रो याद्
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ…… । ।

verse 

एउटा जान्छ बादल नाघि
एक्लाई पारी मलाई अर्को
आउछ जलाउन जिउदै मारी मलाई

एउटा जान्छ बादल नाघि
एक्लाई पारी मलाई आर्को
आउछ जलाउन जिउदै मारी मलाई
एउटा तिमी आर्को पापी तिम्रो
सम्झनाअ हो जिन्दगी मा मेरो
बैरी यती दुइ जाना हो
घरी घरी आउछ
तिम्रो याद हे निर्मोहि
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ
तिम्रो याद्
भो लैजाऊ  भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ…… । 

verse 

दिना जान्छ सुस्केरामा
रात कोल्टे फेरि
हास्छ तिम्रो झाल्को
उल्टै राम हरी हरि

दिना जान्छ सुस्केरामा
रात कोल्टे फेरि
हास्छ तिम्रो झाल्को
उल्टै राम हरी हरि
या पठाउ एउटा घुम्टो
मलाई लुकाउन
या त आउ मोहोनी को
जालो फुकाउन
घरी घरी आउछ
तिम्रो याद हे निर्मोहि
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ तिमी सँगइ
तिम्रो याद्
भो लैजाऊ भो लैजाऊ
भो लैजाऊ  तिमी सँगइ…… ।  

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
Ghari ghari aauchha
timro yaad he nirmohi
Bho laijaau jaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai
timro yaad
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai
Ghari ghari aauchha
timro yaad he nirmohi
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai
timro yaad
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai……..

verse

euta jaancha baadal naaghi
Eklai paari malai arko
Aauchha jalaauna jiudai maari malai

euta jaancha baadal naaghi
Eklai paari malaai aarko
Aaucha jalaauna jiudai maari malai
euta timi aarko paapi timro
Samjanaa ho jindagi maa mero
Bairi yati dui jaanaa ho
Ghari ghari aauchha
timro yaad he nirmohi
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai
timro yaad
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai…….

verse 

dina jaanchha suskeraamaa
Raat kolTe pheri
Haaschha timro jhalko
UlTai ram hari hari

dina jaanchha suskeraamaa
Raat kolTe pheri
Haaschha timro jhalko
UlTai ram hari hari
Yaa paThaau euta ghumTo
Malai lukaauna
Yaa ta aau mohoni ko
Jaalo fukaauna
Ghari ghari aauchha
timro yaad he nirmohi
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai
timro yaad
Bho laijaau bho laijaau
Bho laijaau timi sangai…….