ruhaauna ta malaai dherai le/रुहाउन त मलाई धेरै ले by Banika Pradhan

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

रुहाउन त मलाई धेरै ले
रुहाए
रुहाउन त मलाई धेरै ले
रुहाए
तर हसाउने ले रुहाएको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो
धेरै ले मेरो मुटु
काटेर लगे
धेरै ले मेरो मुटु
काटेर लगे
माया गर्ले ले मुटु काटेको
तिम्ले मात्र हो 
तिम्ले मात्र हो
रुहाउन त मलाई धेरै ले
रुहाए
तर हसाउने ले रुहाएको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो

अरुले माया गर्दा
छहरी पाउछ
तिम्लाई माया गर्दा मात्र हो
आगोले पोलेको
आगोले पोलेको
चारइले पनि जोडी हुन दिल खोल्छ
चारइले पनि जोडी हुन दिल खोल्छ
यो सन्सार मा तिमी मात्र हो
माया को बैरी देखेको
माया को बैरी देखेको
रुहाउन त मलाई धेरै ले
रुहाए
तर हसाउने ले रुहाएको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो

मेरो जस्तो भाज्ञ कसैको न होस्
वारी बसी पारी हेरि
सारा
जिन्दगी काट्न परेको
जिन्दगी काट्न परेको
कसैको पनि एस्तो यात्र न होस्
कसैको पनि एस्तो यात्र न होस्
घामै न लागी दिन जाने न निदाइ
बिहानी हुने गरेको
हो
बिहानी हुने गरेको
रुहाउन त मलाई धेरै ले रुहाए
रुहाउन त मलाई धेरै ले रुहाए
तर हसाउने ले रुहाएको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो
धेरै ले मेरो मुटु काटेर लगे
धेरै ले मेरो मुटु काटेर लगे
माया गर्ने ले मुटु कातेको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो
रुहाउन त मलाई धेरै ले रुहाए
तर हसाउने ले रुहाएको
तिम्ले मात्र हो
तिम्ले मात्र हो
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ruhaauna ta malaai dherai le
ruhaaye
ruhaauna ta malaai dherai le
ruhaaye
tara hasaaune le ruhaayeko
timle maatra ho
timle maatra ho
dherai le mero muTu
kaaTera lage
dherai le mero muTu
kaaTera lage
maayaa garle le muTu kaaTeko
timle maatra ho 
timle maatra ho
ruhaauna ta malaai dherai le
ruhaaye
tara hasaaune le ruhaayeko
timle maatra ho
timle maatra ho

arule maayaa gardaa
chhahari paauchha
timlaai maayaa gardaa maatra ho
aagole poleko
aagole poleko
charile pani joDI huna dil kholchha
charile pani joDi huna dil kholchha
yo sansaar maa timi maatra ho
maayaa ko bairi dekheko
maayaa ko bairi dekheko
ruhaauna ta malaai dherai le
ruhaaye
tara hasaaune le ruhaayeko
timle maatra ho
timle maatra ho

mero jasto bhaagya kasaiko na hos
waari basi paari heri
saaraa
jindagi kaaTna pareko
jindagi kaaTna pareko
kasaiko pani yesto yaatra na hos
kasaiko pani yesto yaatra na hos
ghaamai na laagi din jaane na nidaai
bihaani hune gareko
ho
bihaani hune gareko
ruhaauna ta malaai dherai le ruhaaye
ruhaauna ta malaai dherai le ruhaaye
tara hasaaune le ruhaayeko
timle maatra ho
timle maatra ho
dherai le mero muTu kaaTera lage
dherai le mero muTu kaaTera lage
maayaa garne le muTU kaateko
timle maatra ho
timle maatra ho
ruhaauna ta malaai dherai le ruhaaye
tara hasaaune le ruhaayeko
timle maatra ho
timle maatra ho