timi deu ya nadeu, timro maya - तिमी देऊ या नदेउ, तिम्रो माया by Banika Pradhan

207 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro

{ तिमी देऊ या नदेउ, तिम्रो माया
मैले मन तिमीलाई बाँडिसकेँ }--२
मलाई देऊ या नदेउ, तिमी स्वीकृति
मैले मनमा तिमीलाई राखिसकें

verse

{ हुन त यो नौलो चिनाजानी
संकोच लाज बिचको कुराकानी }--२
तर लाग्छ मलाई....
तर लाग्छ मलाई तिमी देख्दा
मेरी विगत जनमकी सङ्गिनी
तिमी नौली बन या पराई
तिमीलाई हृदयले नै चिनिसकें
मलाई देऊ या नदेउ, तिमी स्वीकृति
मैले मनमा तिमीलाई राखिसकें

verse 

{ तिमी साथ रहँदा, मलाई लाग्छ
म जीवनको मधुमासमा छु }--२
जब हेर्छौ तिमी....
जब हेर्छौ तिमी मलाई लाग्छ
म विश्वभरिकी सुन्दरी
तिमी ठाँन न ठान, मलाई आफ्नो
मैले तिमीलाई अपनाइसकें
मलाई देऊ या नदेउ, तिमी स्वीकृति
मैले मनमा तिमीलाई राखिसकें
तिमी देऊ या नदेउ, तिम्रो माया
मैले मन तिमीलाई बाँडिसकें
मलाई देऊ या नदेउ, तिमी स्वीकृति
मैले मनमा तिमीलाई राखिसकें


 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro


{timi deu ya nadeu, timro maya
Maile mana timilai baaDisake }--2
Malai deu ya nadeu, timi swikriti
Maile manama timilai rakhisake

verse

{Huna ta yo naulo chinajani
sankocha laja bichako kurakani }--2
tara lagchha malai....
tara lagchha malai timi dekda
Meri bigat janam ki sangini
timi nauli bana ya parai
timilai hridayale nai chinisake
Malai deu ya nadeu, timi swikriti
Maile manama timilai rakhisake

verse

{timi satha rahanda, malai lagchha
Ma jibanako madhumasama chhu }--2
Jaba herchhau timi....
Jaba herchhau timi malai lagchha
Ma bishwabhariki sundari
timi thana na thana, malai aafno
Maile timilai apanaisaken
Malai deu ya nadeu, timi swikriti
Maile manama timilai rakhisake
timi deu ya nadeu, timro maya
Maile mana timilai bandisake 
Malai deu ya nadeu, timi swikriti
Maile manama timilai rakhisake