saino tapaai hos / सैनो तपाइ होस by yodda

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच्
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस 
सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच 
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस्

एक्लो छोरो
हिन्दैछु सोलो चैदैन दाजु र भै
दाजु र भाई गर्छ भलाई
दिदैन आसु मलाई 
कसैको भर्मा 
सक्दिना पर्न 
आद्किन्छ जाहिको तियाहि
इफ योउ तल्क इन्तो पृके 
दिस तैले कन्ट्याक्ट नि न गर मलाई
मा तलाई चिन्दिन
अर्का को नाम लेर हिन्दिना 
यो नकाली नाता लगाउनेको
वोरी पनि मैले आख नि चिम्लिना 
म कसैको नारा मा मिसिना 
कसैको नाफा मा इएक लिना 
तर झुतो नाता लगाउने 
आउला पचढिको कारण म बुज्दिना 
तेसैले त म चल्छु 
आफ्नै खुशीमा 
झामेला लाई राक्छु धुरिमा 
बिश्वास बिहिन भको छ जहाँअ सत्य पर्दा 
सस्तो बोली छ 
रुपैयाँअ हम्किन दे
योद्द लाई चम्किन दे 
चए त जुन्सुकै तोल को जो सुकै होस 
योद्द लाई धम्की न दे 
म सँग पोइले छ आपति
प्रगती धैरिएता पनि
गर्दिना कसैको चकनि
योद्द ले गर्दैन धकनि
योद्द ले प्रोफमेन्क्स गर्दैन जापनि
मा सोच्छु आफ्नो जिमे वारि
तैले बुग्दैनस यो भरि
मुक्मै आउछ चढि

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच्
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस 
सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच 
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस्

मलाई ज सम्म थ छ 
आसाले निम्ताउछ निरासा 
प्रगती दबब बनी रा छ 
मुक्ती मिल्दैन प्रथना बात 
प्रसना चिना 
ए मलाई बसना दिना 
प्रायस गर्छु म नसामा हिना 
तर गाह्रो हुन्छ प्रसना चिना 
मेरो अन्तर बार्तालाई सधै राक्दा 
यो अर्धा पागल को अन्तर पार्ता 
त प्रश्न राक्दा सगर्मा था 
चेके जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो यात्रा
तर पनि ऐले या सम आछु म 
सबै भन्दाअ मुल्यकन भछु म 
आजै पनि निर्बर छु आफु मा 
न राक मलाई कोही सँग तरअजुमा 
म परे अति उएत्कृस त 
त को होस न भन्दाइ थिक्क छ  
तल परे म बात सिक्छ 
अनी मलाई नै सान दिन्छ 
हेर्त बाग होकी मिर्ग 
एस्तो मा रमाउन सिक त 
कराउन बसेको त बिच मा 
जबा थेराणाअ फैलाउदै थै त 
सङ्गीत लाई हेरेको कुन थिस मा 
म रप मा आदी मानब आधी दानब्
सब्धा हानी कारक्
कलाकारी आवस ले 
आपद लाई निम्न पार्छु
सङ्गर्स मार्फत 
त तेरो जाली नातक्
चकारी आदत ले 
थमि रा चस 
तैले ताली पा चस 
तर अन्तिय लाई तैले तानी रा चस 
म सोच्छु आफ्नो जिमे वारि
तैले बुग्दैनस यो भारि
अबो मुकी मै आउछ चढि

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच्
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस 

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच 
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस्

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच 
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस्

सैनो तपाइ होस 
बोल्नु अगाडी सोच 
कला को इस्ताही सोच्
मा हु आफ्नै बोस 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos 
saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch 
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos
ya
eklo choro
hindaichhu solo chaidaina daaju ra bhai
daaju ra bhai garchha bhalaai
didaina aasu malaai 
kasaiko bharmaa 
sakdina parna 
aadkinchha jaahiko tiyaahi
if you talk into price 
dis taile contact ni na gar malaai
ma talaai chindina
arkaa ko naam lera hindina 
yo nakali naataa lagaauneko
wori pani maile aakha ni chimlina 
ma kasaiko naaraa maa misina 
kasaiko naafaa maa iek lina 
tara jhuto naataa lagaaune 
aaulaa pachadiko kaaran ma bujdina 
tesaile ta ma chalchhu
aafnai khusima 
jhamelaa laai raakchhu dhurimaa 
biswas bihin bhako chha jahaa satya pardaa 
sasto boli chha 
rupiyaa hamkina de
yodda laai chamkina de 
chaye ta junsukai tol ko jo sukai hos 
yodda laai dhamki na de 
ma sanga poile chha aapati
pragati dhairiyetaa pani
gardina kasaiko chakani
yodda le gardaina dhakani
yodda le profamencs gardaina jaapani
ma sochchhu aafno jime waari
taile bugdainas yo bhari
mukmai aauchha chadi

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos 
saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch 
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos

ya

malaai ja samma tha chha 
aasaale nimtaauchha niraasaa 
pragati dabab bani raa chha 
mukti mildaina prathanaa baata 
prasana china 
ye malaai basana dina 
prayas garchhu ma nasaamaa hina 
tara gaaro hunchha prasana china 
mero antar baartaalaai sadhai raakdaa 
yo ardha paagal ko antar paartaa 
ta prasna raakdaa sagarmaa thaa 
cheke jasto laagchha mero aafno yaatraa
tara pani aile yaa sama aachhu ma 
sabai bhandaa mulyakan bhachhu ma 
aajai pani nirbar chhu aafu maa 
na raak malaai kohi sanga taraajumaa 
ma pare ati uetkris ta 
ta ko hos na bhandai thick chha 
tal pare ma baata sikchha 
ani malaai nai saan dinchha 
herta baag hoki mirga 
yesto maa ramaauna sik ta 
karaauna baseko ta bich maa 
jaba theranaa failaaudai thai ta 
sanggeet laai hereko kun this maa 
ma rap maa aadi maanab aadhi daanab
sabdha haani kaarak
kalaakaari aawas le 
aapad laai nimna paarchhu
sanggarsa maarfat 
ta tero jaali naatak
chakaari aadat le 
thami raa chas 
taile taali paa chas 
tara antiya laai taile taani raa chas 
ma sochchhu aafno jime waari
taile bugdainas yo bhaari
abo muki mai aauchha chadi

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos 

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch 
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch 
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos

saino tapaai hos 
bolnu agaadi soch 
kalaa ko istaahi soch
ma hu aafnai bos