Mero name yodhaa ho sattya bolna malai ke ko tras?/ मेरो नेम योधा हो सत्त्य बोल्न मलाई के को त्रस ? by yodda

36 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मेरो नमे योद्द हो सत्त्य बोल्न मलाई के  को त्रस ?
मेरो खस प्रथमिक्त तेरो नस्
होईन मेरो आफ्-नो सपना लाई पैल आत्मा साथ्
गर्नु छ तेरो साथ किन बक्वस खेल्
खेलेरी र मेरो सुगम समय लाई बर्वद्
गर्नु म ? मलाई मेरो पेरेन बन्नुच
मेरो आकन्च्य को तहा जैले सगरमाथा वन्द माथि हुन्छ हरे भनेरी मैले क गरुम त ?
हरेक हर नयाँ अविस्कर्
हरक हर लाई बहिस्कर गरि
हरक हर म नयाँ पथ्
हरक हर तेती ठीकहो धर्
जबा हातीयार, ल्हि थुम तयार हुन्चु
सत्त्रु होस्यिअर्
सची मेरो यो गीत म केइ को पनि सन्देस छैन ?
योद्द चिती लेख्दैन यो तयार छ यहाँ मैदन म
बित्च । । अब तला रख तेरो आउल लाई
मा कसै को नि धुत होईन गीत म सन्देस हल्न लाई


verse

सफलता मेरो अश नै त हो
सपना पनि मेरो अश नै त हो
जामअना पनि मेरो व्हद वैल वो
सत्रु को पो रए छ एअह चाड वै र्ह को
सफलता मेरो अश नै त हो
सपना पनि मेरो अश नै त हो
जामअना पनि मेरो व्हद वैल वो
टविले ज गरेरी पनि तेरो कल मै त हो

मलाई बाल्
रोक मलाई सक्चस भनेरी रोक्
रख मेरो कन्द म संसार को बोज्
मलाई बाल्
खोप मेरो छाती म चोत्
टरा वबिस्य सोच नदेरी अन्तिम म दोस 


verse

मलाई आफ्नै ले पनि नसुइकर द
सुरु हुन्थ्यो मन म अग्नी कन्द
बद्यता म जेव्थ्ए तेस्को क सिद्धन्त
जो पैलाई देखी अघी छ तेइ अघी जन्च
टर
खरायो र कचुवा को दौद्
एस म उधरान को लागि हामी कचुवा हौ
हर्म्रो मेनत को अ्उल्य पसिना को परीनाम र पहिचन को लागि हामी लागि परी र्ह चौ
सुन
सुस्त सुस्तै कुरा बुज्दै
णिखर नु पर्छ मन को भूत लाई
हमी चिन्दै नौ आफ्नो अन्तर रूप लाई
जोकेर सँग किन च्यप्नेरी पैलाई वको जुत लाई
अर्थत आफ्नो तस नबुजेरी क्
अर्क ले तेरो मन को चल बुजेरी क्
टलाई पचुतो पर्छ तेस्ले खल लुतेरी क्
यो जीवन तेइ हो चत्तुर चाल चल मै छ जीत्
मा सपना वरी क स सना समृद्द
अकन्च्य समेय्ती सहज धङ म शै समय को
अबव म नि समस्या समाधान गरी सपना हर्लाई सएद अगि
लगी आफ्नो श्रेडएए लाई सजौनी गर्छु परिक्चेन्द्
सबै सिकारी को सतो सतौनेरी सिकारी आफ्नो सप्न-सिङरि- आए पछी
टेरो एक अन्तिम उपए बकी हुनेरी भनेरी को हो समर्पन्
नेपाली मै रप हन्नेरी पनि तर सपना मेरो अमेरिकान 
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Mero name yodda ho sattya bolna malai ke ko tras?
Mero khas prathamikta tero nas
Hoina mero aaf-no sapana lai paila aatma sath
Garnu cha tero sath kina bakwas khel
Kheley ra mero sugam samaya lai barwad
Garnu ma? malai mero perena bannucha
Mero aakanchya ko taha jaile sagarmatha vanda mathi huncha harey vaney maile k garum ta ?
Harek har naya aviskar
Harak har lai bahiskar gari
Harak har ma naya path
Harak har teti thikho dhar
Jaba hatiyar, lhi thum tayar hunchu
Sattru hosyiar
Sachi mero yo geet ma kei ko pani sandes chaina ?
Yodda chiti lekhdaina yo tayar cha yeha maidan ma
Bitch.. aba tala rakh tero aaula lai
Ma kasai ko ni dhut hoina geet ma sandes halna lai

verse


Safalta mero ash nai ta ho
Sapana pani mero ash nai ta ho
Jamana pani mero vhad vaila vo
Satru ko po raye cha yeah chad vai rha ko
Safalta mero ash nai ta ho
Sapana pani mero ash nai ta ho
Jamana pani mero vhad vaila vo
Tawile j garey pani tero kal mai ta ho

Malai BAAL
Roc malai sakchas vaney roc
Rakh mero kand ma sansar ko boj
Malai BAAL
Khop Mero chati ma chot
Tara vabisya soch nadey antim ma dos

verse

Malai afnai le pani nasuikar da
Suru hunthyo man ma agni kanda
Badyata ma jewthye tesko k siddhanta
Jo pailai dekhi aghi cha tei aghi jancha
Tara
Kharayo ra kachuwa ko daud
Yes ma udharan ko lagi hami kachuwa hau
Harmro menat ko amulya pasina ko parinam ra pahichan ko lagi hami lagi pari rha chau
Suna
Susta sustai kura bujdai
Nikhar nu parcha man ko bhoot lai
Hami chindai nau afno antar roop lai
Joker sanga kina chyapney pailai vako jut lai
Arthat afno tas nabujey c
Arka le tero man ko chal bujey c
Talai pachuto parcha tesle khal lutey c
Yo jivan tei ho chattur chaal chal mai cha jeet
Ma sapana vari ka sa sana samridda
Akanchya sameyti sahaj dhanga ma shai samaya ko
Abav ma ni samasya samadhan gari sapana harlai sayed agi
Lagi afno shredi lai sajauni garchu parikchend
Sabai sikari ko sato satauney sikari afno sapna-singari- aaye pachi
Tero ek antim upaye baki huney vaney ko ho samarpan
Nepali mai rap hanney pani tara sapana mero american