Ek choTi muni janu haar hoina / एक चोटी मुनी जानु हार होईन by yodda

47 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

एक चोटी मुनी जानु हार होईन 
एक चोटी हारे र हार मन्नेरी सश होईन
एक मुथ्ही सश रहुन जेल त्यो नस्स होईन
एक जुनए म सफलता छैन त मलाई थ छैन
पुरनो घौ आलो बनै देय्ल आसु ले
क वो र हात धुकि, खरो वएर नाख फुतेय्
यो हाम्रो इक्च्य, यो हाम्रो जिन्दगी
यो आफ्नोइ समस्या झेली र्ह को अफुले
सफलता को यत्र निक्कै नै बिरनो ल
सँगर्स को चेद म कहाँ बस्न पाईन्छ ननो म
उथ्ह जग्ग धुक्क लाग्द जून र तार ताद छ चोयिन्न चुप्प लर
अह !! यो हाम्रो जयन आजै सस ल्हिदै च
ट्य हाम्रो सत्रु हरु हम्लाई त्रस धिदै च
बदा निक्कै छ , आगी बदै तेकि र
आकस ले पनि पर्दैन बज्जो खेत लाई देखेरी र

 


सफलता लाईइ । ।
पौन, सजिलो ठाउँ म र गरीब को गौम पौन्न
सफलता को उदेस्य ल्हि कती ठाउँ म जौ म ?
सफलता लाईइ । ।
कुरेरी र आउँदाइन, आए नि कम छैन
णय पैल न सारी नयाँ गोरेय्तोह पैदैन
सफलता लाईइ । ।
पौन, सजिलो ठाउँ म र गरीब को गौम पौन्न
सफलता को उदेस्य ल्हि कती ठाउँ म जौ म ?
सफलता लाईइ । ।
कुरेरी र आउँदाइन, आए नि कम छैन
णय पैल न सारी नयाँ गोरेय्तोह पैदैन

सफलता 
सफलता भनेरी को सपना पुरा हुनु
खुसी प्रप्त हुनु हो 
समस्या मुक्त हुनु हो
कसै को वज्ञ बैगुनि
सँगर्स गर्द गर्द पनि
सफलता पौदैन
कसै को वाग खोस्सिन च
समस्याइ समस्या को बिच म गएर कसै को नाक थोस्सिन छ 


 

प्रथ बद्लिए को जगत्
सद्क वरी रगत बगौ नेय ले पौन्न मदत्
णगत पौनेरी पिचेरी बचत गरेरी पनि हरेक पतक्
कसै ले खोस देञी मह हुदिना थ्ए अस्चारय जनक्
किनअ कि हाम्रो संसार ऐले विन्न च
गदो तन्नेय्री को ससस पैलो दिन बाट
टिम्रो बचत च्यएती म तिम्रो आफ्नै जिम्मा च
चल गरी अगाडी हिंड्नेरी सत्रु लाई उचिन्न च
ट्यग देव घमन्द, जहाँ रिस हरु छ प्रचन्ड
बिकास को बाटो म बिकृती ले वद्द दाई छ सएमबिएन्द
मित्रता को हत लाई अघी बदौ रिस र धक वन्द
यसरी चौ छ एन्डहिरो हुदो समज म बसन्त
टबा फुल ले कदा हरु धक च
ट्यो प्रगिती देखेरी र दफेरी मुनल नच्दा च
टरा एक तथ्य हाम्रो नेपाली लाई पुच्दैन
पुरनो चुवचुत को ववना ले देस चल्दैन

सफलता लाईइ । ।
पौन, सजिलो ठाउँ म र गरीब को गौम पौन्न
सफलता को उदेस्य ल्हि कती ठाउँ म जौ म ?
सफलता लाईइ । ।
कुरेरी र आउँदाइन, आए नि कम छैन
णय पैल न सारी नयाँ गोरेय्तोह पैदैन

सफलता लाई
एक चोती मुनी जानु हर होईन
एक चोती हरे र हार मन्नेरी सश होईन
एक मुथ्ही सश रहुन जेल त्यो नस्स होईन
एक जुनए म सफलता छैन त मलाई थ छैन
सफलता लाईइ
प्रथ बद्लिए को जगत्
सद्क वरी रगत बगौ नेय ले पौन्न मदत्
णगत पौनेरी पिचेरी बचत गरेरी पनि हरेक पतक्
कसै ले खोस देञी मह हुदिना थ्ए अस्चारय जनक 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Ek choTi muni janu har hoina
Ek chotT harey ra haar manney sash hoina
Ek muthhi sash rahun jel tyo nass hoina
Ek juni ma safalta chaina ta malai tha chaina
Purano ghau aalo banai deyla aasu le
K vo ra haat dhukey, kharo vayera naakh futey
Yo hamro ikchya, yo hamro jindagi
Yo afnoi samasya jheli rha ko afule
Safalta ko yatra nikkai nai birano la
Sangarsa ko ched ma kaha basna paincha nano ma
Uthha jagga dhukka lagda joon ra taara taada cha choyinna chuppa lara
Ah !! yo hamro jayan aajai sas lhidai cha
Tya hamro satru haru hamlai tras dhidai cha
Bada nikkai cha , Aagi badai tekey ra
Aakas le pani pardaina bajjo khet lai dekhey ra

 


Safalta laii ..
Pauna, sajilo thau ma ra garib ko gauma paunna
Safalta ko udesya lhi kati thau ma jau ma?
Safalta laii..
Kurey ra aaudaina, aaye ni kam chaina
Naya paila na sari naya goreytoh paidaina
Safalta laii ..
Pauna, sajilo thau ma ra garib ko gauma paunna
Safalta ko udesya lhi kati thau ma jau ma?
Safalta laii..
Kurey ra aaudaina, aaye ni kam chaina
Naya paila na sari naya goreytoh paidaina

Safalta 
Safalta vaney ko sapana pura hunu
Khusi prapta hunu ho 
Samasya mukta hunu ho
Kasai ko vagya baiguni
Sangarsa garda garda pani
Safalta paudaina
Kasai ko vaag khossin cha
Samasyai samasya ko bich ma gayera kasai ko naak thossin cha

 


Pratha badliye ko jagat
Sadk vari ragat bagau ney le paunna madat
Nagat pauney pichey bachat garey pani harek patak
Kasai le khos deyni mah hudina thye ascharya janak
Kina ki hamro sansar aile vinna cha
Gado tanneyri ko sasas pailo din bata
Timro bachat chyaeti ma timro afnai jimma cha
Chal gari agadi hidney satru lai uchinna cha
Tyag dew ghamanda, jaha ris haru cha prachanda
Bikas ko bato ma bikriti le vadd dai cha sambanda
Mitrata ko hat lai aghi badau ris ra dhak vanda
Yesari chau cha andhero hudo samaj ma basanta
Taba ful le kada haru dhak cha
Tyo pragiti dekhey ra dafey munal nachda cha
Tara ek tathya hamro nepali lai puchdaina
Purano chuwachut ko vawana le des chaldaina

Safalta laii ..
Pauna, sajilo thau ma ra garib ko gauma paunna
Safalta ko udesya lhi kati thau ma jau ma?
Safalta laii..
Kurey ra aaudaina, aaye ni kam chaina
Naya paila na sari naya goreytoh paidaina

Safalta lai
Ek choti muni janu har hoina
Ek choti harey ra haar manney sash hoina
Ek muthhi sash rahun jel tyo nass hoina
Ek juni ma safalta chaina ta malai tha chaina
Safalta laii
Pratha badliye ko jagat
Sadk vari ragat bagau ney le paunna madat
Nagat pauney pichey bachat garey pani harek patak
Kasai le khos deyni mah hudina thye ascharya janak