praye sabai kuraa goppe/प्रए सबै कुरा गोप्पे by yodda

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

प्रए सबै कुरा गोप्पे
मा नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
आच्काल निकै छु म गोप्पेरी 
म नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
को थे

बेरोज्गारि
थेन गिम्मेवारि
थेन मेरो गाडी
थेन युद्द नाम को भारि
थियो केबल खल्ती खालि
थियो तुछ बोली चालि
थियो प्रेम मेरो जालि
थियो खराब बानि
थियो खराब बानि

कसैलाई थाथेन के
मा आफ्नो बारे तेतिकै लेखेर
मा फल्दिना थे
मा आज सम्म आफ्नो कथाअ
सङ्गित मा लेखी रा थे
तेइ पनि धेरै ले सोछ योद्द छ
गोप्पेय्
मेरो त परिवर को कुरा चोद्देरी गोप्पेय्
भएको हैन म सोख ले

आजकल बेग्लाई सिद्धन्त
मा बद्लिदै छु
बद्लिदै थे छाहान्छु मस्तिस्क शन्त
मा खतिदै छु
भात्किदै थे गर्दै थे मन मा जे लाग्थो तेइ
अरु ले क वन्ला सोच थ्यिना केहि
आजकल सोचै वाछ बेग्लाई
मान्छे को हुल्मा नि लाग्छ एक्लाई


सङ्गीत लेख्ने हो मेरो काम्
सङ्गीत बिना कसो गरी अगि आम्
सङ्गीत बिना म हो झुल्किएको घाम्
तर सङ्गीत सँग योद्धा मेरो नाम्
मेरो आस केहो आस तेरो नास्
सर्ब नास गीतेइ भरि
लेख्छु मैले पस्चताप्
पस्चताप्

आज्काल पस्चताप नै चल्छ
पोखरा मा घर छ मलाई केको दर छ

प्रए सबै कुरा गोप्पेय्
मा नामी हुन खोज्थे 

र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
आच्काल निकै छु म गोप्पेरी 
म नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
को थे

प्रए सबै कुरा गोप्पेय्
मा नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
आच्काल निकै छु म गोप्पेरी 
म नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
को थे

मलाई था थेन
याहा सम्म आउन लेखे को थियो
रैछ यो भाज्ञमा
आज भन्दा केहि बर्ष अगि
का थे म
खराब बानि
मात्र सुन्ने हरु लाई
केहि था छैन

मेरो बारे

मेरो बारे
अबा राम जाने
प्रगतिको सोच ले
बसे छैन म आनन्दले

मलाई छोएको छ
एन्डहिरो र एकान्तले
तेसैले अरु ले दुख दिना पनि
सान्त थे

तिप्दैछु म प्रतिक्च्य को फल्
मैले पनि चल्पल्
दिन्छु आच्कल्

तै पनि गोप्पेय्

फमे बिना ओकि

अरुले के 
सोच्दै छ कि
भनेर सोच्थे

सङ्गीत लेख्ने हो मेरो काम्
सङ्गीत बिना कसो गरी अगि आम्
सङ्गीत बिना म हो झुल्किएको घाम्
तर सङ्गीत सँग योद्धा मेरो नाम 

सत्रु को सधै अगि अगि
हुन पाम्
प्रथनाले गर्ने छैन
पेरिसरम ले गर्ने काम्

तर पनि उचित होस्
समर्पन को परीनाअ्
मेरो पनि इछ्या छ
सङ्गीत बाटै गरी खाम्

प्रए सबै कुरा गोप्पेय्
मा नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
आच्काल निकै छु म गोप्पेरी 
म नामी हुन खोज्थे
र सोतन्त्रा नि रोज्थे
मा नचैदो नि बोल्थे
मलाई खै रहेछ सोच्ले
मा सोच्छु पैला को थे
को थे
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

praye sabai kuraa goppe
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
aachkaal nikai chhu ma goppey 
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
ko the

berojgaari
thena gimmewaari
thena mero gaadi
thena yudda naam ko bhaari
thiyo kebal khalti khaali
thiyo tuchha boli chaali
thiyo prem mero jaali
thiyo kharaab baani
thiyo kharaab baani

kasailaai thaathena ke
ma aafno baare tetikai lekhera
ma faldina the
ma aaja samma aafno kathaa
sanggit maa lekhi raa the
tei pani dherai le sochha yodda chha
goppey
mero ta pariwar ko kura choddey goppey
bhayeko haina ma sokh le

aajakal beglai siddhanta
ma badlidai chhu
badlidai the chhaahaanchhu mastiska shanta
ma khatidai chhu
bhatkidai the gardai the man maa je laagtho tei
aru le k vanlaa soch thyina kehi
aajakal sochai vaacha beglai
maanchhe ko hulmaa ni laagchha eklai


sanggeet lekhne ho mero kaam
sanggeet binaa kaso gari agi aam
sanggeet binaa ma ho jhulkiyeko ghaam
tara sanggeet sanga yoddha mero naam
mero aas keho aas tero naas
sarba naas geetei bhari
lekhchhu maile pasChataap
pasChataap

aajkaal pasChataap nai chalchha
pokharaa maa ghar chha malaai keko dar chha

praye sabai kuraa goppey
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
aachkaal nikai chhu ma goppey 
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
ko the

praye sabai kuraa goppey
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
aachkaal nikai chhu ma goppey 
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
ko the

malaai thaa thena
yaahaa samma aauna lekhe ko thiyo
raichha yo bhaagyamaa
aaja bhanda kehi barsa agi
kaa the ma
kharaab baani
maatra sunne haru laai
kehi thaa chaina

mero baare

mero baare
aba raam jaane
pragatiko soch le
base chaina ma aanandale

malaai chhoyeko chha
andhero ra ekaantale
tesaile aru le dukha dinaa pani
saanta the

tipdaichhu ma pratikchya ko fal
maile pani chalpal
dinchhu aachkal

tai pani goppey

fame bina okey

arule ke 
sochdai chha ki
bhanera sochthe

sanggeet lekhne ho mero kaam
sanggeet binaa kaso gari agi aam
sanggeet binaa ma ho jhulkiyeko ghaam
tara sanggeet sanga yoddha mero naam

satru ko sadhai agi agi
huna paam
prathanaale garne chaina
parisram le garne kaam

tara pani uchit hos
samarpan ko parinaam
mero pani ichhyaa chha
sanggeet baaTai gari khaam

praye sabai kuraa goppey
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
aachkaal nikai chhu ma goppey 
ma naami huna khojthe
ra sotantraa ni rojthe
ma nachaido ni bolthe
malaai khai rahechha sochle
ma sochchhu pailaa ko the
ko the