Simsime pani ra jiskine nani/ सिम्सिमे पनि र जिस्किने नानी by VTEN

235 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


सिम्सिमे पनि र जिस्किने नानी
उही हो । उहि हूऊ
क्सैन रैक्स कन्क्सी तिम्रो बिच्किनेरी बनि
अह अह अह एअह्
एसो एक दुइत फोटो सोतो खिच्दिम न हामीइ
सही हो । सही हू…
एतिकै मै कन्क्सी ले किस्स दियो दमि
लाईजन्क्सु बोकेर तिम्लाई आज म
किनकी तिमी क्सौ आज को रात्मा
उठेर बसेर घुमेर नचन
तिम्लाई पनि मलाई जस्तै वैर होला जसम्म
तेसैले आउन आउ तिमी भौ नखौ न
हामी कुना कप्छ अध्यारओ ठाउँ म जौ न
तेस्पक्सी गरौल रात वरी मोज्
मेरो बोका बोका परा कस्तो लाग्यो नि हो
णजौन परा तिमी नजौन क्सोदेर
खैदिन्क्सु मोइ अब थुतुनै जोदेर
णजौन परा तिमी नजौन क्सोदेर
नछ बोरु म सँग लजौन क्सोदेर
हल्लौदै चक तिम्रो बोसो ले भरेको
थारारार लौ ओहो क गरेको
सही हो सही हो ल दमी दमि
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह । 

वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
सिम्सिमे पनि र जिस्किने नानी
उही हो । उहि हूऊ
क्सैन रैक्स कन्क्सी तिम्रो बिच्किनेरी बनि
अह अह अह एअह्
एसो एक दुइत फोटो सोतो खिच्दिम न हामीइ
सही हो । सही हू…
एतिकै मै कन्क्सी ले किस्स दियो दमि
अबा लाईजन्क्सु तिम्लाई कध म छँदै
तेस्पक्सी होटेल को खता म लडाईं
तान मलाई तिमी मेरो हात समै
अनी तिम्रो आङलो म बध न मलाई
हसौल सधै हामी बचौल रमै
आफ्नो सोछ नाथअना है परै
भौ नखोजना आउन म सँग
ब गरी दुइजना भागौल तरइ
आठयौछु कन्क्सी लाई च्यप्प परेर
लथ्यौक्सु घाटइ म ल्यप्प चतेर
पोका को आश गर्ने बोका को जात्
अबा वचिन्क्स आज त्म्रो कोठा को खात्
दिनैपर्‍यो हल्क आफ्नो थोप्द को धाक्
मेरो फोटो क्त हरु बिच खोसा खोस वा
तेसैले चिक्क्स हरु चराइ तिरा दमी दमी दमि
चैयो मलाई वोरी परी रम्री रम्री नानी ओह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह ।
वोरिपरी चैयो मलाई रम्री रम्री नानी
वोह्ह्ह
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Simsime pani ra jiskine nani
uhi ho. uhi hoooo
Xaina raixa kanxi timro bichkiney bani
ah ah ah yeah
yeso ek duita photo soto khichdim na hamii
Sahi ho . sahi hoo…
yetikai mai kanxi le kiss diyo dami
Laijanxu bokera timlai aaja ma
kinaki timi xau aaja ko raatmaa
uthera basera ghumera nachana
timlai pani malai jastai vaira hola jasamma
tesaile aauna aau timi bhau nakhau na
hami kuna kapcha adhyaro thau ma jau na
tespaxi garaula raat vari moj
mero boka boka para kasto lagyo ni ho
Najauna para timi najauna xodera
khaidinxu moi aba thutunai jodera
Najauna para timi najauna xodera
nacha boru ma sanga lajauna xodera
hallaudai chak timro boso le bhareko
thaararara lau oho k gareko
sahi ho sahi ho la dami dami
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
Simsime pani ra jiskine nani
uhi ho. uhi hoooo
Xaina raixa kanxi timro bichkiney bani
ah ah ah yeah
yeso ek duita photo soto khichdim na hamii
Sahi ho . sahi hoo…
yetikai mai kanxi le kiss diyo dami
aba laijanxu timlai kadha ma chadai
tespaxi hotel ko khata ma ladai
taana malai timi mero haat samai
ani timro aangalo ma badha na malai
hasaula sadhai hami bachaula ramai
aafno socha nathana hai parai
bhau nakhojana aauna ma sanga
BA gari duijana bhaagaula tarai
aathyauchu kanxi lai chyappa parera
lathyauxu ghati ma lyappa chatera
poka ko aash garne boka ko jaat
aba vachinxa aja tmro kotha ko khaat
dinaiparyo halka aafno thopda ko dhaak
mero photo kt haru bich Khosa khos vaa
tesaile chicks haru charai tira dami dami dami
chaiyo malai wori pari ramri ramri nani ohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh.
woripari chaiyo malai ramri ramri nani
wohhh