hami yestai ta honi bro/हामी एस्तै त होनी ब्रो by VTEN

1,226 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

ठिक ठाक आफ्नो ठाउँ मा 
बस्छु 
राम्रो गाउन सक्छु खस मा
एस्तै त होनी ओ

के सोचेको होला हामीलाई के 
सोचेको होला
अगी बदी सको हेर भोटेको 
छोरा

हासु हसौछु म नाच्छु
नचौछु
चिलेक्स पारामा मासु 
चपाउछु

झाडु लगाउछु म 
डाडु ठटाउछु
पार्टी हान्न आइज
बरु दारु मगाउछु

आइच्

गाजा सल्काउ छु म 
गाना गन्काउछु
नचैदिन्छु आमा बाउ
दाजु र भौजु 

आइज मेरो घर मा 
पार्टी हान्न आइज बरु
सिम्सिमे पानी को पर्त त्वो
बनाउछु

झियप बनै हिन्छु म
नयाँ रियाप सुनै दिन्छु ल
तलाई पनि नचै दिन्छु म
ह । ।

सिम्सिमे पानी त बबाल दामि
सै हो सै हो
हेर्दै बस हाम्रो पारा
एस्तै हो हामि

अह्ह अह्ह अह्ह्
बित्च्

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो


थरी थरी चुरोट खानछु 
थरी थरी रक्सि
थरी थरी खैरे भेट्छु
अन्त रा स्त हप्सि

पुलिस चौकी भित्र गर्चु
दारु खदै मस्ति
करडौ को लोअन दिए सारु खान
लाई अस्ति

गौमेरो रौतहट चन्द्र निगा
हजुर बौको प्रपोटी पन्द्र बिगा

थैलेन को माल हान्छु
बनारस को पान खानछु
भात खानछु बेलाएद को
हङ्न आउछु काठमाडौं 

मेरो लागी दुबै मा महँगो
फ्लते बूकिङ भा
तर जानै पैएन म तिह
पुगिन

राजेश हमाल आइराको थियो
अस्ती मेरो सुटिङ मा
ओफ्फेर आयो मलाई खेल्नु हरे
ब्लु फ्लिम मा

झुता लाउछु म दोग्साईड
पिन्ते लगौछु म कुतृगे 
दन्थे हर्लाई फुँ सिग्न्
अनी हन्दै हिन्छु म थग लाईफ

अस्पातल गाको थिए अस्ती पतै दिए
मैले नोउर्स्

लाई
चियापै समतेर दिए मैले
गतिमै लोव्बिते

एतिकै मा समौन आयो हावाल्दार्
बाल छैन ऐले बाल छैन
मा त झियाप् 

चौकी चिर्य
ड्स्प लाई दिए औतो ग्रफ्
तियो देक्दा दन्थे हरु
सब्लाई आयो हेअर्तत्तक्त् 


उ । । । जियाप हुँदै हिन्छु म
नयाँ रप सुनाइ दिन्छु ल
तलाई पनि नचै दिन्छु म
ह । ।

सिम्सिमे पानी त बाबाल दामि
सै हो सै हो
हेर्दै बस हाम्रो पार एस्तै हो 
हामि
अह्ह । । ।अह्ह । ।अह । । ।
बित्च्

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो
जैले एस्तै त होनी हो

हामी एस्तै त होनी ब्रो 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

thick thak aafno thau maa 
bachhu 
ramro gaauna sakchhu khas maa
yestai ta honi owwe

ke socheko holaa hamilaai ke 
socheko hola 
agi badi sako her bhoteko 
chora

hasu hasauchhu ma naachuu
nachauchhu
chilax paramaa maasu 
chapaauchhu

jhadu lagaauchu ma 
daadu thataauchhu
party haanna 
baru daaru magaauchu

gaaja salkaau chhu ma 
gaanaa gankaauchhu
nachaidinchhu aamaa baau
daaju ra bhauju

aaija mero ghar maa 
party haanna aaija baru
simsime paani ko part two
banaauchhu

jhiyap banai dinchhu ma
naya rap sunai dinchhu la
ta lai pani nachai dinchhu ma
ha..

simsime paani ta babal daami
sai ho sai ho
herdai bas hamro paara
yestai ho haami

ahh ahh ahh
bitch

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro


thari thari churot khanchhu 
thari thari rakchi
thari thari khaire bhetchhu
antarasta hapsi

police chauki bhitra garchu
daaru khadai masti
karadau ko loan diye saaru khan
laai asti

gaumero rautaha chandra niga
hajur bauko prapoti pandra biga

thailen ko maal haanchhu
banaras ko paan khanchhu
bhat khanchhu belaayed ko
hangna aauchhu kathmandu

mero laagi dubai maa muggo
flate booking bha
tara jaanai paiyena ma tiha
pugina

rajesh samal aairaako thiyo
asti mero suting maa
offer aayo malaai khelnu hare
blue flim maa

jhutaa laauchhu ma dogside
pinte lagauchhu ma cutrige 
danthe harlaai fu** sign
ani handai hinchhu ma thag life

aspatal gaako thiye asti patai diye
maile nours lai
chiyapai samatera diye maile
gatimai lovbite

yetikai maa samauna aayo hawaldaar
baal chaina aile baal chaina
ma ta jhiyaap 

chauki chirya
DSP laai diye auto graph
tiyo dekdaa danthe haru
sablaai aayo heartattact 


u... jiyaap hudai hinchhu ma
naya rap sunaai dinchhu la
talaai pani nachai dinchhu ma
ha..

simsime paani ta babal daami
sai ho sai ho
herdai bas haamro paara yestai ho 
haami
ahh...ahh..ah...
bitch

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro
jaile yestai ta honi ho

hami yestai ta honi bro