Oi VTen/ओइ व्टेन् by VTEN

128 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


ओइ व्टेन्
क छ यार चुरोत लेन
छैन यार्
भर्खर सकिरा छ मुल
ह्य! ल्यङ नगर्न
ट सँग हुन्छ
छैन क्
आफु त थुता खाएर बसिरछ
जा उत थुता बाल जा
कती हल्ल गरिर

ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत
ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत

बछ देखी बुदो
सब्ले तन्छ चुरोत्
मैले पनि खानछु
टेसैले गर्दैछु कुरो
खल्ती म दो नभको बेल
सल्कौछु थुतो
लुकी लुकी तन्छु
बौले देख्यो भने धुत्तो
भात खाए पछी पनि चैनेय्
चिया खाने बेल म नि चैनेय्
झान साथी भाई भेत्द त
फोकत म पैनेय्
ट्यो फोकत म पको चुरोत्
मज्जले खैदे
फुसुसूसू धुव
गोलो गोलो धुव
मलाई पनि चुरोत्
पस्स गर्न मुल
परा बाट को आइरछ
हेर्त त उह
ओइ भाग मुला भाग
एतै आयो तेरो बुवाअ
हेर्न बौ देखी डरएर
ठरारा कमिरा
उत्य हेर तेरो बौ लाई
खोइ खोइ
का निर
एस्को बौले चुरोत झिक्यो
फाएर पनि हन्दिर
ला मुला एस्को बौले पनि
चुरोत तन्दिरा
 
 
 
 
 
ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत
ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत

पुलिस पनि चुरोते
डृवेर पनि चुरोते
पायो भने छोद्दैन
बछ देखी बुदोले
आध रात्मा उठेको चुरोत तन्नलाई
रेअद्री थिए म त
चुरोत फाएर हन्नलएए
टरा कोप्स को वन आयो
एक्कसी सरारा
डर लग्न थल्यो
मेरो जिउ कम्यो थरारा
रात को बेल परे
कोप्स को फेल
भन्यो गजदी खते त
कस्तो क्त
हैन हैन सिर म त
चुरोत खान आको
खैसके मैले
घर तिरा जना लको
भन्दा भन्दाइ दन्थेले
हात हल्यो मेरो खल्तिम
आध रात म चुरोत खान
उथ्नु नै गल्ती भा
मर्ने गरी थर्कयो
गला मेरो चाडकयो
मेरो पैसा नि लुत्यो
चाक म २-३ लत्थी पद्कयो
चुरोत खाने बेल दन्थे
कहाँअ बाट आइदियो
भको एउटा पाईलट पनि
खोसेर खै दियो

ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत
ब्यना पनि चुरोत बेल्क पनि चुरोत्
बाटो हिन्द चुरोत्
चुरोतै चुरोत्
टलाई पनि दिउल
णगर धेरै चिन्त
ल १० रुप्पे
पाईलट लेर आइज तीनत


हा हाअ
ल अह यो चै अब
चुरोत खाने हरु सब्लाई है
णरिसाउनउ हल्क
मेरो तर्फ बाट तुछ
बेल बेल ह्या
सही हो हा हा हा 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Oi VTen
K chha yar churot lena
Chaina yaar
Bharkhar sakira chha mula
Hya! Lyang nagarna
Ta sanga hunchha
Chaina k
Aafu ta thuta khayera basirachha
Jaa uta thuta baal jaa
Kati halla garira

Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta
Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta

Bacha dekhi budo
Sable tanchha churot
Maile pani khanchhu
Tesaile gardaichhu kuro
Khalti ma do nabhako bela
Salkauchhu thuto
Luki luki tanchhu
Baule dekhyo bhane dhutto
Bhat khaye pachhi pani chainey
Chiya khane bela ma ni chainey
Jhan sathi bhai bhetda ta
Fokat ma painey
Tyo fokat ma pako churot
Mazzale khaide
Fususoosoo dhuwa
Golo golo dhuwa
Malai pani churot
Pass garna mula
Para bata ko aairachha
Herta ta uha
Oi bhag mula bhag
Yetai aayo tero buwaa
Herna bau dekhi darayera
Tharara kamiraa
Utya her tero bau lai
Khoi khoi
Kaa nira
Yesko baule churot jhikyo
Fire pani handira
Laa mula yesko baule pani
Churot tandiraa

Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta
Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta

Police pani churote
Driver pani churote
Payo bhane chhoddaina
Bachha dekhi budole
Aadha raatma utheko churot tannalai
Ready thiye ma ta
Churot Fire hannalaee
Tara Cops ko van aayo
Ekkasi sarara
Dar lagna thalyo
Mero jiu kamyo tharara
Raat ko bela pare
Cops ko fela
Bhanyo gajadi khate ta
Kasto kta
Haina haina sir ma ta
Churot khana aako
Khaisake maile
Ghar tira jana lako
Bhanda bhandai danthele
Haat halyo mero khaltima
Aadha raat ma churot khana
Uthnu nai galti bhaa
Marne gari tharkayo
Galaa mero chadkayo
Mero paisa ni lutyo
Chaak ma 2-3 latthi padkayo
Churot khane bela danthe
Kaha bata aaidiyo
Bhako euta pilot pani
Khosera khai diyo

Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta
Byana pani churot belka pani churot
Bato hinda churot
Churotai churot
Talai pani diula
Nagar dherai chinta
La 10 ruppe
Pilot lera aaija tinta


Haa haaa
La ah yo chai aba
Churot khane haru sablai hai
Narisaunu halka
Mero tarfa bata tuchha
Bela bela hyaa
Sahi ho haa haa haa