ma sanga jasle new khojo tesko nidhaar kuche ko chha/म सँग जस्ले न्यू खोजो तेस्को निधार कुचेकोछ by VTEN

28 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

म सँग जस्ले न्यू खोजो तेस्को निधार कुचेकोछ 
मेरो सुकेको जिव्मा राचेस को बल लुकेको छ
टाउको फुतेको छ 
धेरैलाई कुतेको छ
भै तलाई थछैन मेरो दिमक को दुता तार चुतेको छ
तेरो कारणग गन्छु तेरो हाथ कत्छु
न बस त काठमाडौं नत्र तेरो दर्द बच्छु
दाथ जर्छु अनि तलाई लाथ हन्छु
मा तेरो जिव्दो जिहान पोल्न मसन गाथ लाउछु
मा तलाई चक्क हन्छु म आफैलाई बग थन्छु
तलाई घोडाअ हन्छु अनि चुप्चप जन्छु
दिने छु तलाई गङोर हासो आसु
मा खानछु कम्ह्जोर मन्छे को काचो मासु
तेरो छति माथी लाती रक्छु हन्छु
मा गाती काती खानछु म रगत 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


ma sanga jasle new khojo tesko nidhaar kuchekochha
mero sukeko jiwma raaches ko bal lukeko chha
tauko futeko chha 
dherailai kuteko chha
bhai talai thachhaina mero dimak ko dutaa taar chuteko chha
tero karang ganchhu tero haath katchhu
na bas ta kathmandu natra tero dard bachchhu
daath jarchhu ani talai laatha hanchhu
ma tero jiwdo jihaan polna masan gaath laauchhu
ma talai chack hanchhu ma aafailai bag thanchhu
talai ghodaa hanchhu ani chupchap janchhu
dine chhu talai gangor haaso aasu
ma khanchhu kamhjor manchhe ko kaacho maasu
tero chhati maathi laati rakchhu hanchhu
ma gaati kaati khanchhu ma ragat