khaate muji taal tero yestai paakhe muji paaraa tero yestai / खाते मुजी ताल तेरो एस्तै पाखे मुजी पारा तेरो एस्तै by VTEN

39 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

खाते मुजी ताल तेरो एस्तै पाखे मुजी पारा तेरो एस्तै 
खाते मुजी ताल तेरो एस्तै पाखे मुजी पारा तेरो एस्तै 
केटी घुमौन पोइल गाथ जुता
काम गर मुजी बलियो छ हात घुदा
केटीको नगर एस्तो पाद पुरा
तर साथी भन झियौलाग छ 
बाग उएता
तेस्तो न भन्न य्र्‍
मा माया गर्छु 
के माया गर्छु भन्दाइ मा केटी को खुता दोक्चस्
एस्तो पारा ले तैले केटीको जुता बोक्चस्
बाल नदे मुजी केटी जती नि आउछ
केटी भनेको भूत हो थो रादी ले सतौछ
केटाअको कङ्गन लाई दिन भरी गर्छ मेकप
लास्त मा सुरे पौछ तैले नि ब्रेक उप्
हिरो बन साल खत्र हान गेतुप्
तेरो दिमक थिक्क छैन गर चेकउप्
कती बसी राको दिन भरी कुरि
थो रादी ले हान्छ तेरो पत मा चुरि
केटी घुमौछ बाईकए खाली भुदि
लभ गर्ने बेला भको छैन कुएला तेरो तुरि
केटी त पताएस मजाले गफ थोकेर
देतीनग जान लागेको रेय बिस रुपैयाँअ बोकेर
सुन मुला समिर सम्जौ छु ल हेर थो
थो रादी त रैछ  बूका 
पोका माग्ने हाम्रो सोच्
पुहाल काछ खोज्
थापाअए पछी दुलो
अनी पो हुन्छ मोज 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

khaate muji taal tero yestai paakhe muji paaraa tero yestai
khaate muji taal tero yestai paakhe muji paaraa tero yestai
keti ghumauna poila gaath jutaa
kaam gar muji baliyo chha haat ghudaa
ketiko nagar yesto paad puraa
tara saathi bhana jhiyaulaag chha 
baag uetaa
testo na bhanna yrr
ma maayaa garchhu 
ke maayaa garchhu bhandai maa keti ko khutaa dokchas
yesto paaraa le taile ketiko jutaa bokchas
baal nade muji keti jati ni aauchha
keti bhaneko bhoot ho tho raadi le satauchha
ketaako kanggan laai din bhari garchha mecup
laast maa sure paucha taile ni break up
hiro ban saala khatra haan getup
tero dimak thick chaina gar checkup
kati basi raako din bhari kuri
tho raadi le haanchha tero pat maa churi
keti ghumaucha biki khaali bhudi
love garne belaa bhako chaina kuyelaa tero turi
keti ta pataayes majaale guff thokera
deting jaana laageko rey bis rupiyaa bokera
sun mulaa samir samjau chhu la her tho
tho raadi ta raichha  bookaa 
pokaa maagne hamro soch
puhaal kaachha khoj
thapaaye pachi dulo
ani po hunchha moj