Dolla' bill all I wanted Ayy by VTEN

0 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Young Lama:

Ayy ayy ayy ayy ayy ayy ayy
Dolla dolla bill yeah Ayy
Dolla dolla bill yeah
Yeah uh yeah


Dolla' bill all I wanted Ayy
No, I don't wanna be no star
Let me talk my shit while you playing that guitar
Oh yeah yeah yeah Ayy
My lady keepin' it hunnid
Threw up in my dick, push the paddle I will run it Ayy
Pull your thang up, pussy boy, you better gun it Buh
Beefing with
Fuck all the lil' Georgian bitch I need me big hunnids

VTEN:

wori pari 
jataa tetai dekhchhu
dekhchhu mero crazy

aaja bholi rap haani
halaai raachhu desh
mahanggo chhaina tara
daami laauchhu dress

TaTTo haane naak chheDe
baulaa jasto kes 
mero ke kuraa garnu 
aafnai baare

kaam dhandaa chhaina
halyo hiDyo gaajaa taani

puraa charge maa
basi raachhu aaja raati
moj garna man chha
chhammaa haru kaakhmaa raakhi

bistaarai haat samaati
laaj na maani chaakmaa saari
laijaanchhu Daaraa maathi
aafno party aaja raati

paTTaauna maatra baaki
ma maanchhe aasaa baadi
kaile pani sudrena hau 
yo mero chhaaDaa baadi


Young Lama

Dolla bill all I wanted Yeah yeah
No, I don't wanna be no star
Let me talk my shit while you playing that guitar
Oh yeah yeah yeah Ayy ayy ayy
My lady keepin' it hunnid
Threw up in my dick push the paddle I'll keep it running Ayy
Pull your thang up pussy boy, you better gun it Buh
Beefing with
Fuck all the lil' Georgian bitch, I need me big hunnids

Young Lama

Bow down to the king Ayy shit could go loco
I don't care how you take it Yeah
I'm still underrated and deep down the sink
I'm grinding every day so I can get my Cuban links Yah
That's just how shit goes
Late, last time I checked I was still living broke
I make snow in the summer
Keep the heat for the cold
Like [?] kill me, I'll be bury my soul, goddamn
I'm rolling like the tiger, and I'm squating like the hyena Uh
Diving into the pussy, oh, I love it, mama mia
I'm rolling like the tiger, and I'm squating like the hyena
Diving into the pussy, oh, I love it, mama mia

[Chorus: Young Lama]
Dolla bill all I wanted Ayy
No, I don't wanna be no star
Let me talk my shit while you playing that guitar
Oh, yeah, yeah, yeah Ayy, ayy, ayy
My lady keepin' it hunnid
Threw up in my dick, push the paddle I will run it Yeah
Pull your thang up, pussy boy, you better gun it Ayy
Beefing with
Fuck all the lil' Georgian bitch, I need me big hunnids Ayy, hunnids

VTEN

thaahaa chhaina kasailaai
ke ho ke ho
eai eai 
yestai chha mero paaraa
yaa yaa yaa

thaa chhaina kasailaai
mero yo paaraa
kasto hudai chha
paaraa mero chhaaDaa
 
herchhas taile
kaTaai dinchhu Daaraa
hallaa nagar mu.. saalaa

thaahaa chha sabailaai
yai ho yai ho
eai 
mero paaraa 
eai eai eai
mero paaraa
poisaa soisaa milla
mero paaraa
dallor sallor jhikdaa
mero paaraa
jaile hunchhu Tripmaa
mero paaraa
eai eai

Young Lama

Dolla bill all I wanted
No, I don't wanna be no star
Let me talk my shit while you playing that guitar
Oh, yeah, yeah, yeah Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy
My lady keepin' it hunnid
Threw up in my dick, push the paddle I will run it Ayy
Pull your thang up, pussy boy, you better gun it Ayy, ayy, ayy
Beefing with
Fuck all the lil' Georgian bitch, I need me big hunnids(Ayy, hunnids)