dherai bhaisako yo khel/धेरै भैसको यो खेल by VTEN

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

धेरै भैसको यो खेल्
खेल्न छिरेको
सब्लाई था छ यो कुरा
था छ नि
था छैन भने सुन्
एऐ
सब जाना
है

कस्ले के गर्दै छ 
या सब देखी रा छु
सक्या छैन खेल्
फेरी फर्केर आउछु

बसी राख बसी राख्

एऐ एऐ

पुस तेरो पसिना

हो था छ तलाई
के भाथो अस्तीनअ
ओए के भाथो 
एक चोती सम्जित

थाछ धार ले कात्छ
मार्छ काल ले लान्छ
तर लद्न सक्छु म
सात्मा आत्मा बल छ

धेरै घाता भाछ
रिस आखा मा छ
असम्भब छैन कै
बाच्न मात्र पर्छ

कसैको आस न गर्त
चोड्दे आस मा बस्न
लदेरै बाची राको छु म
आज सम्म बाटो

खल्तो भा छ
हम्फाल्न पर्छ
आइ पुगे म या सम्म
अद्यारो कालो बात

बसी राख बसी राख्

पुस तेरो पसिन

हो था छ तलाई
के भाथो अस्तीनअ
ओए के भाथो 
एक चोती सम्जित


सबैलाई था भाको कुरा हो
कसरी आइ पुगे म या निरा म एऐ
बस्छु म यो मेरो थाउमाअ
हारेर फर्किन जान्दिना म अहक्
लुकेर बस्दिना । । । । ।कुनामा
भेते भने बाच्दिनस त
आतिदैन मेरो मन बरु
यो कन्सेरी ताती दाई छ 

हिन्न चोड्दे मेरो बातोमा
लद्छस त मैले खानेको खाल्तोमा
न आइज मेरो छेउ छौ 
बसी राको छु म जलेको आगो मा
आफ्नै लास जलेको बास मा
सुङ्दै बस त मरेको आत्मा मा
मार्छु भनेसी मार्छु मार्छु
सुन्दिना म तैले गरेको प्राथना

मा कोहो तलाई
था छैन रै छ कै
तलाई मैले साथ देखो थे
छुरा हान्यो मलाई आफ्नै ले

तै पनि म बाची राछु हेर । ।


मा कोहो तलाई
था छैन रै छ कै
तलाई मैले साथ देखो थे
छुरा हान्यो मलाई आफ्नै ले

तै पनि म बाची राछु हेर । ।


मेरै पछी दौदेर 
सिदिन्छ तेरो जिन्दगी
दौदिना चोड्दे पोइला 
राम्ररी हिन्न सिक्

जबा गाह्रो पर्छ
मुतुमा आगो बल्छ
अध्यारो बातोमा हिन्दा 
हुन्छ आफ्थरो मात्र

फोकत्या पारो ताप्छ
दिमाख तातो भाछ
थोकेर मर्लास । । । ।
ना आइज मेरो बातो कात्न

याद गर्
मैले के भन्दाइ छु 
यो मेरो कुरा लाई ध्यान देय्
बातो लाग्
बोलाई राको छ तलाई तेरै चियाअन ले 
आफ्नो सोच बरु
आफ्नो हर्को लागी जियान दे
लियाम लियाम खालास 
लियाङ न गर्

था छ तलाई
के भाथो अस्तीनअ
ओए के भाथो 
एक चोती सम्जिता 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

dherai bhaisako yo khel
khelna chhireko
sablaai thaa chha yo kuraa
thaa chha ni
thaa chhaina bhane sun
eai
sab jaanaa
hai

kasle ke gardai chha 
yaa sab dekhi raa chhu
sakyaa chhaina khel
feri farkera aauchhu

basi raakh basi raakh

eai eai

pus tero pasinaa

ho thaa chha talaai
ke bhaatho astina
oe ke bhaatho 
ek choti samjita

thaachha dhaar le kaatchha
maarchha kaal le laanchha
tara ladna sakchhu ma
saatmaa aatma bal chha

dherai ghaataa bhaachha
ris aakhaa maa chha
asambhab chhaina kai
baachna maatra parchha

kasaiko aas na garta
choDde aas maa basna
laderai baachi raako chhu ma
aaja samma baaTo

khalto bhaa chha
hamfaalna parchha
aai puge ma yaa samma
adyaaro kaalo baata

basi raakh basi raakh

pus tero pasina

ho thaa chha talaai
ke bhaatho astina
oe ke bhaatho 
ek choti samjita


sabailaai thaa bhaako kuraa ho
kasari aai puge ma yaa nira ma eai
baschhu ma yo mero thaaumaa
haarera farkina jaandina ma ahak
lukera basdina.....kunaamaa
bhete bhane baachdinas ta
aatidaina mero man baru
yo kanseri taati dai chha
hinna choDde mero baatomaa
ladchhas ta maile khaneko khaaltomaa
na aaija mero chheu chhau 
basi raako chhu ma jaleko aago maa
aafnai laas jaleko baas maa
sungdai bas ta mareko aatmaa maa
maarchhu bhanesi maarchhu maarchhu
sundina ma taile gareko praathanaa

ma koho talaai
thaa chaina rai chha kai
talaai maile saath dekho the
chhuraa haanyo malaai aafnai le

tai pani ma baachi raachhu her..


ma koho talaai
thaa chaina rai chha kai
talaai maile saath dekho the
chhuraa haanyo malaai aafnai le

tai pani ma baachi raachhu her..


merai pachhi daudera 
sidinchha tero jindagi
daudina choDde poilaa 
raamrari hinna sik

jaba gaaro parchha
mutumaa aago balchha
adhyaaro baatomaa hindaa 
hunchha aaftharo maatra

fokatyaa paaro taapchha
dimaakh taato bhaachha
thokera marlaas....
na aaija mero baato kaatna

yaad gar
maile ke bhandai chhu 
yo mero kuraa laai dhyan dey
baato laag
bolaai raako chha talaai terai chiyaan le 
aafno soch baru
aafno harko laagi jiyaan de
liyaam liyaam khaalaas 
liyaang na gar

thaa chha talaai
ke bhaatho astina
oe ke bhaatho 
ek choti samjita