aau malaai laat haana timi mero bhaag taana / आउ मलाई लात हान तिमी मेरो भाग तान by VTEN

34 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


आउ मलाई लात हान तिमी मेरो भाग तान 
मो हु एउटा असही ।
कम्जोरी को दथ मना मो माथि फोर फीअला तिमी मलाई हथ हल
सोक्धो यतना देउ तनी देउ मेरो
चला मो रुन्क्सु करव्क्सु असु जर्क्सु एक्लाई
बेक्लाई क्सु मो जौ मेरो अधिकार लाई तेक्दै
चेक्दै बसु मेरो मान को हुरी बाटश्
चाहन्क्सु मो जिन्दगी म खुशी को प्रकाश्
मलाई जुन्दव मुन्दव मलाई बेर करे तर ले जित्नु क्सैन मलाई सोक्
मनै देक्सु हर्ले मर्थे आफ्नो मान लाई धुका जबा पर्थे धर ले
रेत तिम्रो तिखो हातीयार ले मो
पगल त होईन पगल बनव्क्स समज ले ।
हेल गर्क्स मलाई बने गर्क्स मुजी खते पिरा क्स मान म तर
जुतो हस्सोन हस्स्ने काम क हो बन्धा मम होटेल म बारा मज्ने
जिन्दगी लमो क्स अनि चुनौती धेरै
सजए क सपना हरु न जौस खेरै तेसै ले गर्धेक्सु धुख सँगर्स
मलाई धुख गर्ने मान्छे निकै मान पर्क्स
बरु खुशी हुन्क्सु दुन्क्सु यो मान गौ अगि बरुव हामी एक अर्क को हथ्
समव रिस रक हतव अनि खुशी बत्न जौ
हेरी बग्वन हेल होईन सब्लाई माया गर्न पौव ।
ओ ।
हसु मो अनि हतक्सु पिरा गृन धियो बनी उउन्ले माया दिन्क्सु उस्लाई फिर्त
मफी मगिदिन्क्सु मो थेस लगेओ बनी हिर्ध
न्यू खोजेओ बने गला थपेर बन्क्सु हिर्क
ऊहोह तलाई हन्धेन तेस्लाई जपु ।
बरु लुरुकै पर्क्स अफु ।
मिठो बोली बचन गर धुनिय लाई गर्क्सस कवु ।
तर क गर्नु संसार नै चुतिय क्स सला ।
जोस्ले मदथ गरेओ तेस्कोइ मुक म मुती हल्क्स सला ।
एस्तो चला म तैत क गरेल खला एस्त को सँगत न गर फोकोत 


म जिन्दगी जला बुजिस एस्त को सँगत न गर फोकोत म जिन्दगी जल
तेसैले उउत त उर्त कहिले न जुक त जिन्दगी प्रश्न हो अफोइ खोज्नु
पर्क्स उत्तर सोजो पान धेकौध सबै जना हुन्क्स बर्त हथ म चुर
बोकी थुथुनो ले चारछ आफ्न आँखा बन्धा गरि
कोसैलाई धुख पर्धा बोज हथ्यार म गुम्क्स मलमी क्सैन मर्ध
कालो बदल ले गेरेओ तेरो सँगर्स को बाटो
यो स्यल को पत बारेओ मात्र खाली बरो लाटो को
यहाँ रुध रुध तेरो असु सबै सुक्क्स
राम्रो बाटो हिना खोज्धा बिरालो म पुग्क्स ।
सफल त म दहा बिर स्यलो हरु ले थुक्क्स
बल न देन कुकुर हरु लाई बुक्ने ले बुक्क्स
जङली हो तीनहरु मात्र रगत चूस
बिरामी क्सस मान बाट क्सैनस त दुरुस्त तेरो मान सफा क्स
तलाई एति ले नै पुग्क्स सपना पुरा गर अनि हुन्क्सस त मुक्त

बरु खुशी हुनु थल पखल मान को गौ अगि बरुव हामी एक अर्कको हथ्
समव रिस रक हतव अनि खुशी बत्न जौ
हेरी बग्वन हेल होईन सब्लाई माया गर्न पौव 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aau malaai laat haana timi mero bhaag taana
mo hu euta asahi.
kamjori ko dath mana mo mathi phor phyala timi malai hath hala
sokdho yatana deu tani deu mero
chala mo runxu karawxu asu jarxu eklai
beklai xu mo jau mero adhikar lai tekdai
chekdai basu mero maan ko huri batash
chahanxu mo jindagi ma khusi ko prakash
malai jundaw mundaw malai bera kare tar le jitnu xaina malai sok
manai dexu harle marthe afno maan lai dhuka jaba parthe dhar le
reta timro tikho hatiyaar le mo
pagal ta hoina pagal banawxa samaj le.
hela garxa malai bane garxa muji khate pira xa maan ma tara
juto hasson hassne kaam k ho bandha momo hotel ma bara majne
jindagi lamo xa ani chunauti dherai
sajaye ka sapana haru na jaus kherai tesai le gardhexu dhukha sangarsa
malai dhukha garne manche nikai maan parxa
Baru khusi hunxu dunxu yo maan gau agi baruw hami ek arka ko hath
samaw ris rak hataw ani khusi batna jau
hey bagwan hela hoina sablai maya garna pauw.
o.
hasu mo ani hataxu pira grina dhiyo bani uunle maya dinxu uslai firta
mafi magidinxu mo thes lageo bani hirdha
new khojeo bane Gala thapera banxu HIRKA
Oohoh talai handhena teslai japu.
baru lurukai parxa afu.
mitho boli bachan gar dhuniya lai garxas kavu.
tara k garnu sansar nai chutiya xa sala.
josle madath gareo teskoi muk ma muti halxa sala.
esto chala ma tait k garela khala esta ko sangat na gar fokot
ma jindagi jala bujis esta ko sangat na gar fokot ma jindagi jala
tesaile uut ta urta kahile na juk ta jindagi prasna ho afoi khojnu
parxa uttar sojo paan dhekaudha sabai jana hunxa barta hath ma chura
boki thuthuno le charcha afna ankha bandha gari
kosailai dhukha pardha boj hathyar ma gumxa malami xaina mardha
kalo badal le gereo tero sangarsa ko bato
yo syal ko pat bareo matra khali baro lato ko
yaha rudha rudha tero asu sabai sukxa
ramro bato hina khojdha biralo ma pugxa.
safal ta ma daha bir syalo haru le thukxa
bal na dena kukur haru lai bukne le bukxa
jangali ho tinharu matra ragat choosa
birami xas maan bata xainas ta durusta tero maan safa xa
talai eti le nai pugxa sapana pura gar ani hunxas ta mukta

Baru khusi hunu thal pakhal maan ko gau agi baruw hami ek arkako hath
samaw ris rak hataw ani khusi batna jau
hey bagwan hela hoina sablai maya garna pauw