aafno bhanchhu/आफ्नो भन्छु by VTEN

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आफ्नो भन्छु 
सबैलाई
तर किन आफ्नो हुँदैन
किन आफ्नो हुँदैन

सोच्दै छु राम्रो 
सबैलाई 
तर किन राम्रो हुँदैन
किन राम्रो हुँदैन

ना राम्रो भन्दिना म
कै पनि
तर न राम्रो भो 
तै पनि

पोली राछ मन बेस)रि
मान्छे परे मत् बेजति
गल्ती गरे मैले जे जति
माफी माग्न मन्छ भेट्गरि

तर भेटेर नि के भन्ने
झन् गाह्रो हुन्छ तेस पछि
किन चितदुख्यो था छैन
बुज्न खोज्दा खोज्दै थाके म

जान्छु दुखी हुँदै हासेर

आफ्नो भन्छु 
सबैलाई
तर किन आफ्नो हुँदैन
किन आफ्नो हुँदैन

सोच्दै छु राम्रो 
सबैलाई
तर किन राम्रो हुँदैन
किन राम्रो हुँदैन

के गर्नु तीमेरुलाई
मन भित्रको पिडा सुनाइ
खान्छु म हार्
बाछु म तेसैमा चित बुजाइ

गुम्सेको जोस जागर्
हरु भित्र भित्रै
लुकाइ चित दुखाइ
निको हुँदै हिन्दै छु म
भिता थुक्दै

छ मेरो सिदा बुजाइ
बुज्दै छु म सिदा कुरा
खादै छ हार भा छैन
सपना आजइ पुरा

लाज्ञा छ मलाई छुरा
आफ्नै हरु पराइ हुँदा
तै पनि आफ्नो बनाउने
कोसिस गर्दै छु म

आफु लाई सोच मु । ।
पर्दैन मलाई बुज्न
न आइज मेरो नजिक्
झियाउ लाग्छ तलाई सिद्दा

मन्ले जे भनेए राको छ
तै भन्दाइ छु म
आज छु म आफ्नो छोड्ने
भोली अन्तै पुग्छ

चाहादिना कसैको नजिक्
आउन म
चित बुजेन तेरो
मुटुमा घाउ लाग्छ

मा सँग रिसाएर
तैले केनै पाउछस्
ता मु । । खुशी हुन्छस भने
गै दिन्छु म यो ठाउ बाट 


आफ्नो भन्छु 
सबैलाई
तर किन आफ्नो हुँदैन
किन आफ्नो हुँदैन

सोच्दै छु राम्रो 
सबैलाई 
तर किन राम्रो हुँदैन
किन राम्रो हुँदैनाअट 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aafno bhanchhu 
sabailaai
tara kina aafno hudaina
kina aafno hudaina

sochdai chhu raamro 
sabailaai 
tara kina raamro hudaina
kina raamro hudaina

na raamro bhandina ma
kai pani
tara na raamro bho 
tai pani

poli raachha man besari
maanchhe pare mat bejati
galti gare maile je jati
maafi maagna manchha bheTgari

tara bheTera ni ke bhanne
jhan gaaro hunchha tes pachhi
kina chitadukhyo thaa chhaina
bujna khojdaa khojdai thaake ma

jaanchhu dukhi hudai haasera

aafno bhanchhu 
sabailaai
tara kina aafno hudaina
kina aafno hudaina

sochdai chhu raamro 
sabailaai
tara kina raamro hudaina
kina raamro hudaina

ke garnu teemerulaai
man bhitrako piDa sunaai
khaanchhu ma haar
baachhu ma tesaimaa chita bujaai

gumseko jos jaagar
haru bhitra bhitrai
lukaai chita dukhaai
niko hudai hindai chhu ma
bhitaa thukdai

chha mero sidaa bujaai
bujdai chhu ma sidaa kuraa
khaadai chha haar bhaa chhaina
sapanaa ajai puraa

laagyaa chha malaai chhuraa
aafnai haru paraai huda
tai pani aafno banaaune
kosis gardai chhu ma

aafu laai soch mu..
pardaina malaai bujna
na aaija mero najik
jhiyaau laagchha talaai siddaa

manle je bhani raako chha
tai bhandai chhu ma
aaja chhu ma aafno chhoDne
bholi antai pugchha

chaahaadina kasaiko najik
aauna ma
chita bujena tero
muTumaa ghaau laagchha

ma sanga risaayera
taile kenai paauchhas
ta mu.. khusi hunchhas bhane
gai dinchhu ma yo Thaau baaTa

aafno bhanchhu 
sabailaai
tara kina aafno hudaina
kina aafno hudaina

sochdai chhu raamro 
sabailaai 
tara kina raamro hudaina
kina raamro hudainaaaTa