timilaai chaahera maile/तिमीलाई चाहेर मैले by TEKEN DAHAL

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिमीलाई चाहेर मैले
आफ्नो बनाउन सकिनछु भने
हाम्रो चोखो मायामा
कसैको याहा
दैब लागो भने
मेरो साथ न छोड्नु माया
मेरो हात न छोड्नु माया
मेरो हात न छोड्नु माया
मेरो हात न छोड्नु माया
पुनर जन्म हुन्छ भने
माया
मा तिम्रै हुन पाम्
एदी पुनर जन्म हुन्छ भने
माया म तिम्रै हुन पाम्

समाल मनलाई
मेरै हो भनि
न छोड्नु यि हात्
जु नि भरी लाई
यो हाम्रो मायालाई
यो मन मा राखि
एदी पुनर जन्म हुन्छ भने
माया म तिम्रै हुन पाम्
एदी पुनर जन्म हुन्छ भने
माया म तिम्रै हुन पाम्
तिम्रै हु म पाम्

यो चोखो मायालाई
धम्लिना न देउ
आए जती दुख
मिलेर बाडु
सन्सार लाई देखाउन
हासेर बिताउ
एदी पुनर जन्म हुन्छ भने
माया म तिम्रै हुन पाम्
एदी पुनर जन्म हुन्छ भने
माया म तिम्रै हुन पाम

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timilaai chaahera maile
aafno banaauna sakinachhu bhane
haamro chokho maayaamaa
kasaiko yaahaa
daiba laago bhane
mero saatha na chhoDnu maayaa
mero haat na chhoDnu maayaa
mero haat na chhoDnu maayaa
mero haat na chhoDnu maayaa
punar janma hunchha bhane
maayaa
ma timrai huna paam
yedi punar janma hunchha bhane
maayaa ma timrai huna paam

samaala manalaai
merai ho bhani
na chhoDnu yi haat
ju ni bhari laai
yo haamro maayaalaai
yo man maa raakhi
yedi punar janma hunchha bhane
maayaa ma timrai huna paam
yedi punar janma hunchha bhane
maayaa ma timrai huna paam
timrai hu ma paam

yo chokho maayaalaai
dhamlina na deu
aaye jati dukha
milera baaDu
sansaar laai dekhaauna
haasera bitaau
yedi punar janma hunchha bhane
maayaa ma timrai huna paam
yedi punar janma hunchha bhane
maayaa ma timrai huna paam