timi baaTa TaaDaa kaahaa chhu ra/तिमी बाट टाडा काहा छु र by TEKEN DAHAL

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


तिमी बाट टाडा काहा छु र
मा त सधै सधै
तिमी भित्र नै छु
छामी हेर तिम्रो
धुक्धुकि
मता सधै धर्की रहने छु
तिमी बाट टाडा काहा छु र
मा त सधै सधै
तिमी भित्र नै छु
छामी हेर तिम्रो
धुक्धुकि
मता सधै धर्की रहने छु
यो आकास्
यो धर्ति
यो बादल्
बनी हेर्ने छु
यो आकास यो धर्ति
यो बादल्
बनी हेर्ने छु
तिमी बाट टाडा काहा छुर
मता सधै तिमी भित्र नै छु

ब तास भएर
तिमी छोही जान्छु
बर्षअ बनेर 
तिम्रो इस्पर्सा गर्छु
ब तास भएर
तिमी छोही जान्छु
बर्षअ बनेर 
तिम्रो इस्पर्सा गर्छु
महसुस गरमलाई
एइ काफी छ तिम्रो आखा को
नानी भित्र
बसेको छ

तिमी बाट टाडा काहा
छुर म त सधै
तिमी भित्राणाइ छु
तिम्रो हर खुशी भरि
आफु लाई पाउछु
तिमी रोहिरहदा
आसु बनी झार्छु
तिम्रो हर खुशी भरि
आफु लाई पाउछु
तिमी रोही रहदा
आसु बनी झार्छु
तिमी जाहा जान्छौ
मा हुन्छु तिहा
तिम्रो साहारा बनी सधै
हुन्छु तिहा
तिमी बाट टाडा काहा हुन्छु र
मता सधै तिमी भित्र नै हुन्छु 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timi baaTa TaaDaa kaahaa chhu ra
ma ta sadhai sadhai
timi bhitra nai chhu
chhaami hera timro
dhukdhuki
mata sadhai dharki rahane chhu
timi baaTa TaaDaa kaahaa chhu ra
ma ta sadhai sadhai
timi bhitra nai chhu
chhaami hera timro
dhukdhuki
mata sadhai dharki rahane chhu
yo aakaas
yo dharti
yo baadal
bani herne chhu
yo aakaas yo dharti
yo baadal
bani herne chhu
timi baaTa TaaDaa kaahaa chhura
mata sadhai timi bhitra nai chhu

ba taas bhayera
timi chhohi jaanchhu
barsaa banera 
timro isparsa garchhu
ba taas bhayera
timi chhohi jaanchhu
barsaa banera 
timro isparsa garchhu
mahasus garamalaai
yei kaafi chha timro aakhaa ko
naani bhitra
baseko chha

timi baaTa TaaDaa kaahaa
chhur ma ta sadhai
timi bhitranai chhu
timro har khusi bhari
aafu laai paauchhu
timi rohirahadaa
aasu bani jharchhu
timro har khusi bhari
aafu laai paauchhu
timi rohi rahadaa
aasu bani jharchhu
timi jaahaa jaanchhau
ma hunchhu tihaa
timro saahaaraa bani sadhai
hunchhu tihaa
timi baaTa TaaDaa kaahaa hunchhu ra
mata sadhai timi bhitra nai hunchhu