muTuko maayaa/मुटुको माया by TEKEN DAHAL

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मुटुको माया
दिउला भन्थे
त्यो तिम्रै रहेछ
मुटुको माया 
दिउला भन्थे 
त्यो तिम्रै रहेछ
ओठ को हासो
दिउला 
त्यो तिम्रै रहेछ
मुटुको माया
दिउला भन्थे

कोसेली भनेए दिनेनै बस्तु
के छ र म सँग
कोसेली भनेए दिनेनै बस्तु
के छ र म सँग
हासेर आज
हासेर आज
तिमीले बादेउ 
पारेर झसँग
हासेर आज
तिमीले बादेउ 
पारेर झसँग
पारेर झसँग
मुटुको माया
दिउला भन्थे

आफ्नो नै बस्तु
के छ र याहा
माथेन भनन
आफ्नो नै बस्तु
के छ र याहा
माथेन भनन
बिन्ती छ केहि
बिन्ती छ केहि
नमाग नमाग तिमी पराइ भएर
बिन्ती छ केहि
नमाग नमाग तिमी पराइ भएर
पराइ भएर
मुटुको माया
दिउला भन्थे

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

muTuko maayaa
diulaa bhanthe
tyo timrai rahechha
muTuko maayaa 
diulaa bhanthe 
tyo timrai rahechha
oTha ko haaso
diulaa 
tyo timrai rahechha
muTuko maayaa
diulaa bhanthe

koseli bhani dinenai bastu
ke chha ra ma sanga
koseli bhani dinenai bastu
ke chha ra ma sanga
haasera aaja
haasera aaja
timile baadeu 
paarera jhasanga
haasera aaja
timile baadeu 
paarera jhasanga
paarera jhasanga
muTuko maayaa
diulaa bhanthe

aafno nai bastu
ke chha ra yaahaa
maathena bhanana
aafno nai bastu
ke chha ra yaahaa
maathena bhanana
binti chha kehi
binti chha kehi
namaaga namaaga timi paraai bhayera
binti chha kehi
namaaga namaaga timi paraai bhayera
paraai bhayera
muTUko maayaa
diulaa bhanthe