timro ra mero/तिम्रो र मेरो by Tanka Budathoki

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिम्रो र मेरो
सएमबिएन्द छुटो
लागेर दैब
पिरती टुटो
तिम्रो र मेरो
सएमबिएन्द छुटो
लागेर दैब
पिरती टुटो
अब मन छैन
पिरती लाउन
सम्जेर माया
पर्‍यो नि रुन
तिम्रो र मेरो
सएमबिएन्द छुटो
लागेर दैब
पिरती टुटो

मदेखी टाडा
तिमी भएनि
मदेखी टाडा
तिमी भएनि
मलाई चटकै बिर्सी गएनि
मेटाउन गाह्रो दिलाईको फोटो
लागेर दैब
खुशी नै लुट्यो
मेटाउन गाह्रो दिलाईको फोटो
लागेर दैब
खुशी नै लुट्यो
अब मन छैन पिरती लाउन
सम्जेर माया
पर्‍यो नि रुन
तिम्रो र मेरो सएमबिएन्द छुटो
लागेर दैन
पिरती टुट्यो

सक्दिना तिम्लाई
भुल्न मरेनि
सक्दिना तिम्लाई
भुल्न मरेनि
सपना देख्छु 
जैले तिम्रैनै
थाभाको भए 
भाज्ञेको रेखाअ
बदली दिन्थे 
तिमी छौ जता
थाभाको भए 
भाज्ञेको रेखाअ
बदली दिन्थे 
तिमी छौ जता
अब मन छैन
पिरती लाउन
सम्जेर माया
पर्‍यो नि रुन्
तिम्रो र मेरो
सएमबिएन्द छुट्यो
लागेर दैब 
पिरती छुट्यो
टुट्यो
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timro ra mero
sambanda chhuTO
laagera daiba
pirati TuTo
timro ra mero
sambanda chhuTO
laagera daiba
pirati TuTo
ab man chhaina
pirati laauna
samjera maayaa
paryo ni runa
timro ra mero
sambanda chhuTO
laagera daiba
pirati TuTo

madekhi TaaDaa
timi bhayeni
madekhi TaaDaa
timi bhayeni
malaai chaTakai birsi gayeni
meTaauna gaaro dilaiko foTO
laagera daiba
khusi nai luTyo
meTaauna gaaro dilaiko foTo
laagera daiba
khusi nai luTyo
ab man chhaina pirati laauna
samjera maayaa
paryo ni runa
timro ra mero sambanda chhuTo
laagera daina
pirati TuTyo

sakdina timlaai
bhulna mareni
sakdina timlaai
bhulna mareni
sapanaa dekhchhu 
jaile timrainai
thaabhaako bhaye 
bhaagyeko rekhaa
badali dinthe 
timi chhau jataa
thaabhaako bhaye 
bhaagyeko rekhaa
badali dinthe 
timi chhau jataa
ab man chhaina
pirati laauna
samjera maayaa
paryo ni run
timro ra mero
sambanda chhuTyo
laagera daiba 
pirati chhuTyo
TuTyo