allaare jowan maa/अल्लारे जोवन मा by Tanka Budathoki

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन ए कान्छि
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन हुन्न कान्छा
अल्लारे जोवन मा
है 
अल्लारे जोवन मा 
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन ए कान्छि
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन हुन्न कान्छा
अल्लारे जोवन मा

तिम्रो खुशी गियारेन्टी लिन्छु
दुख पिडा पन्छै दिन्छु
एस्ता कुरा म त सुनी उडाइ दिन्छु
तिम्रो दिरिम बोइ हिरो बन्छु
तिम्रो बेस्ट सोङ कवर गौछु
भयो धेरै तिमी त्र्य न गर
मत बेग्लेइ छु "हैन होला"

अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन ए कान्छि
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन हुन्न कान्छा
अल्लारे जोवन मा

हे । । । ।

मत माग्न घर्मै आउछु
बाजा बजाइ तिम्लाई लान्छु
मन्को लडु सारै मिठो तिमी खाइ बस्नु
पाहिन भने मर छु मर छु
तिम्रा लागी जियानै दिन्छु
तिमीलाई सम्जी मत रोही बस्छु

अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन ए कान्छि
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन हुन्न कान्छा
अल्लारे जोवन मा

अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन ए कान्छि
अल्लारे जोवन मा
अल्लारे जोवन मा
माया लाउन हुन्न कान्छा
अल्लारे जोवन मा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna e kaanchhi
allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna hunna kaanchhaa
allaare jowan maa
hai 
allaare jowan maa 
allaare jowan maa
maayaa laauna e kaanchhi
allaare jowan maa
allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna hunna kaanchhaa
allaare jowan maa

timro khusi giyaarenTi linchhu
dukha piDaa panchhai dinchhu
yestaa kuraa ma ta suni uDaai dinchhu
timro dirim boi hiro banchhu
timro besT song cavar gauchhu
bhayo dherai timi try na gara
mata beglei chhu "haina holaa"

allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna e kaanchhi
allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna hunna kaanchhaa
allaare jowan maa

he....

mata maagna gharmai aauchhu
baajaa bajaai timlaai laanchhu
manko laDu saarai miTho timi khaai basnu
paahina bhane mar chhu mar chhu
timraa laagi jiyaanai dinchhu
timilaai samji mata rohi baschhu

allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna e kaanchhi
allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna hunna kaanchhaa
allaare jowan maa

allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna e kaanchhi
allaare jowan maa
allaare jowan maa
maayaa laauna hunna kaanchhaa
allaare jowan maa