Mero Auta Sathi Chha (Sathi) by Sugam Pokhrel

1,468 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:


C.....................................Dm

Kohi Ta Cha Jaslai Ma Afno Bhanna Sakchu

C.....................................Dm

Hre'daya-Ka Sabai Kura Kholera Bhanna Sakchu

C..............Dm..............C.............Dm

Mero Dukha Ma Rohi Dine, Mero Khusi Ma Hasi Dine

C..............Dm.........C...................Dm

Mero Dukha Ma Rohi Dine, Mero Khusi Ma Hasi Dine


C..............Dm ( STOP)

Sadhai Bhanda Mathi Cha

.......C.............                            

Mero Yeauta Sathi Cha

                 
.......C.............   
  


Mero Yeauta Sathi Cha


Verse1:
 
C....................................Dm

Kohi Ta Cha Jaslai Ma Var Parna Sakchu


C....................................Dm

Akha Chimle Uslai Biswas Garna Sakchu

 CDmCDm

Mero Galtilai Sachhia'-Dine Mero Jeet Ma Ramai-Dine

C...............Dm..........C....................Dm

Mero Galtilai Sachhia'-Dine Mero Jeet Ma Ramai-Dine

 C..............Dm ( STOP)

Sabai Bhanda Mathi Cha

       
.......C.............


Mero Yeauta Sathi Cha


.......C.............
Mero Yeauta Sathi Cha

C......Dm......C.....Dm.......C...................

Na Na Na Na Na   Na Na Na     Yea Yea Yea Yea Yea ......


Verse2:


C.............Em          

Aja Uskai Yad'ma


C...................Em  
 


Ma Yo Geet Gaudai Chu


C...............Em  
 


Mera Sabda Haru Ma

C..........................Dm

Uskai Ta Gunn'  Sunaudai Chu


©  hamrochords.com