yo swarthi jiwan ko bedanaale/यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले by Samir Hamal

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर
यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर
लौन सतायो
लौन सतायो मलाई
यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर

चिरिन्छ यो मुटु
तिमी बोल्दा अरु को सामु
चिरिन्छ यो मुटु
तिमी बोल्दा अरु को सामु
कती आउछन तिसधै याद हरु
न रात्न भन्छ नै दिन हरु
अब सक्ने छैन भुल्न ति पल्हरु
अब सक्ने छैन भुल्न ति पल्हरु
यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर

परेछ यो छातिमा
धेरै चोट हरु
बेसिको माया पाउन
हिडेछु जुन बाटो हरु
डुबेर नसामा ति रात हरु
थमाल्ने थेन कुनै हात हरु
अब सक्ने छैन 
भुल्न ति पल्हरु
अब सक्ने छैन 
भुल्न ति पल्हरु

यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर
यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर
लौन सतायो लौन सतायो
लौन सतायो मलाई
यो स्वर्थी जिवन को बेदनाले
अतित्को सम्झना ले
याद तिम्रो आएर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera
yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera
launa sataayo
launa sataayo malaai
yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera

chirinchha yo muTu
timi boldaa aru ko saamu
chirinchha yo muTu
timi boldaa aru ko saamu
kati aauchhan tisadhai yaad haru
na raatna bhanchha nai din haru
aba sakne chaina bhulna ti palharu
aba sakne chaina bhulna ti palharu
yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera

parechha yo chhaatimaa
dherai choT haru
besiko maayaa paauna
hiDechhu jun baaTo haru
DUbera nasaamaa ti raat haru
thamaalne thena kunai haat haru
aba sakne chaina 
bhulna ti palharu
aba sakne chaina 
bhulna ti palharu

yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera
yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera
launa sataayo launa sataayo
launa sataayo malaai
yo swarthi jiwan ko bedanaale
atitko samjana le
yaad timro aayera