man paro malaai allaare ThiTaa/मन परो मलाई अल्लारे ठिटा by Pushpa Thapa

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मन परो मलाई अल्लारे ठिटा
पलो गाउको हन्द्सोमे जेठा
मन परो मलाई अल्लारे ठिटा
पलो गाउको हन्द्सोमे जेठा
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई 
माया गर्छ गर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई
माया गर्छ गर्दैन

मुसु मुसु मुस्कुराउदा
मेरो नजिक आउछन्
मुसु मुसु मुस्कुराउदा
मेरो नजिक आउछन्
एस्तो लाग्छ मलाई
उन्ले मेरै गीत गाउछन्
एस्तो लाग्छ मलाई
उन्ले मेरै गीत गाउछन्
जब) देक्छु उन्लाई
कल्पना मा दुब्छु
जब) देक्छु उन्लाई
कल्पना मा दुब्छु
थाहा छैन कल्पना मै
काहा काहा पुग्छु
थाहा छैन कल्पना मै
काहा काहा पुग्छु
मन परो मलाई अल्लारे ठिटा
पलो गाउको हन्द्सोमे जेठा
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई 
माया गर्छ गर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई
माया गर्छ गर्दैन

उन्को सामु आफैलाई
राम्री भए जस्तो लाग्छ
उन्को सामु आफैलाई
राम्री भए जस्तो लाग्छ
मै राम्री भाको होकि
मेरो बैसा आको हो
मै राम्री भाको होकि
मेरो बैसा आको हो
हर्पल हरेक छेड
उन्कै बद्न गर्न मन लाग्छ
हर्पल हरेक छेड
उन्कै बद्न गर्न मन लाग्छ
के भयो मलाई
उन्कै मात्र माया लाग्छ
के भयो मलाई
उन्कै मात्र माया लाग्छ

मन परो मलाई अल्लारे ठिटा
पलो गाउको हन्द्सोमे जेठा
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
उन्लाई मन पर्छ पर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई 
माया गर्छ गर्दैन
सोदी देउन कसैले मलाई
माया गर्छ गर्दैन

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

man paro malaai allaare ThiTaa
palo gaauko handsome jeThaa
man paro malaai allaare ThiTaa
palo gaauko handsome jeThaa
unlaai man parchha pardaina
unlaai man parchha pardaina
sodi deuna kasaile malaai 
maayaa garchha gardaina
sodi deuna kasaile malaai
maayaa garchha gardaina

musu musu muskuraaudaa
mero najik aauchhan
musu musu muskuraaudaa
mero najik aauchhan
yesto laagchha malaai
unle merai geet gaauchhan
yesto laagchha malaai
unle merai geet gaauchhan
jaba) dekchhu unlaai
kalpanaa maa dubchhu
jaba) dekchhu unlaai
kalpanaa maa dubchhu
thaahaa chaina kalpanaa mai
kaahaa kaahaa pugchhu
thaahaa chaina kalpanaa mai
kaahaa kaahaa pugchhu
man paro malaai allaare ThiTaa
palo gaauko handsome jeThaa
unlaai man parchha pardaina
unlaai man parchha pardaina
sodi deuna kasaile malaai 
maayaa garchha gardaina
sodi deuna kasaile malaai
maayaa garchha gardaina

unko saamu aafailaai
raamri bhaye jasto laagchha
unko saamu aafailaai
raamri bhaye jasto laagchha
mai raamri bhaako hoki
mero baisaa aako ho
mai raamri bhaako hoki
mero baisaa aako ho
harpal harek chheDa
unkai badna garna mana laagchha
harpal harek chheDa
unkai badna garna mana laagchha
ke bhayo malaai
unkai maatra maayaa laagchha
ke bhayo malaai
unkai maatra maayaa laagchha

man paro malaai allaare ThiTaa
palo gaauko handsome jeThaa
unlaai man parchha pardaina
unlaai man parchha pardaina
sodi deuna kasaile malaai 
maayaa garchha gardaina
sodi deuna kasaile malaai
maayaa garchha gardaina