baisaa jaagyo aauna bermaa / बैसा जाज्ञो आउन बेर्मा by Pushpa Thapa

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बैसा जाज्ञो आउन बेर्मा
बैसा जाज्ञो आउ
बैसा जाज्ञो आउन बेर्मा
बैसा जाज्ञो आउ
सोर पुगी सत्र लाग्दा
एस्तै हुन्छ रे
सोर पुगी सत्र लाग्दा
एस्तै हुन्छ रे
दिन्दिन फेसन गर्न लाई
पैसा चैछ रे
दिन्दिन फेसन गर्न लाई
पैसा चैछ रे
आउन बेर्मा
आउन तिमी
आउन बेर्मा 
आउ
फ्रुसद भए तिमी र म
फ न फ नि गुम्न जाउ
फ्रुसद भए तिमी र म
फ न फ नि गुम्न जाउ

बैसा जज्ञो आउन बेर्मा
बैसा जाज्ञो आउ
बैसा जज्ञो आउन बेर्मा
बैसा जाज्ञो आउ
उमेर पुगी सके पछी
माया लाउनु पर्छ रे
दिनदिन भेट भयो भने
झनेइ माया बड्छ रे 
उमेर पुगी सके पछि
माया लाउनु पर्छ रे
दिन्दिन भेट भयो भने
झनेइ माया बड्छ रे
आउन बेर्मा आउन तिमी
आउन बेर्मै आउ
फुर्सद भए तिमी र म
ककनी घुम्न जाउ
फुर्सद भए तिमी र म
ककनी घुम्न जाउ

बैसा जागो आउन बेर्मा बैसा जागो आउ
बैसा जागो आउन बेर्मा बैसा जागो आउ
कोही भन्छ काली मलाई
कोही भन्छन गोरि
जस्ले जे जे भने पनि
नेपाली को छोरी
कोही भन्छ काली मलाई
कोही भन्छन गोरि
जस्ले जे जे भने पनि
नेपाली को छोरी
आउन बेर्मै आउ तिमी आउन बेर्माइ आउ
फुर्सद भए तिमी र म
ककनी घुम्न जाउ
फुर्सद भए तिमी र म
ककनी घुम्न जाउ
फुर्सद भए तिमी र म
ककनी घुम्न जाउ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

baisaa jaagyo aauna bermaa
baisaa jaagyo aau
baisaa jaagyo aauna bermaa
baisaa jaagyo aau
sora pugi satra laagdaa
yestai hunchha re
sora pugi satra laagdaa
yestai hunchha re
dindina fesan garna laai
paisa chaichha re
dindina fesan garna laai
paisa chaichha re
aauna bermaa
aauna timi
aauna bermaa 
aau
frusad bhaye timi ra ma
fa n fa ni gumna jaau
frusad bhaye timi ra ma
fa n fa ni gumna jaau

baisaa jagyo aauna bermaa
baisaa jaagyo aau
baisaa jagyo aauna bermaa
baisaa jaagyo aau
umer pugi sake pachi
maayaa laaunu parchha re
dinadina bheT bhayo bhane
jhanei maayaa baDchha re 
umer pugi sake pachhi
maayaa laaunu parchha re
dindina bheT bhayo bhane
jhanei maayaa baDchha re
aauna bermaa aauna timi
aauna bermai aau
fursad bhaye timi ra ma
kakani ghumna jaau
fursad bhaye timi ra ma
kakani ghumna jaau

baisaa jaago aauna bermaa baisaa jaago aau
baisaa jaago aauna bermaa baisaa jaago aau
kohi bhanchha kaali malaai
kohi bhanchhan gori
jasle je je bhane pani
nepaali ko chori
kohi bhanchha kaali malaai
kohi bhanchhan gori
jasle je je bhane pani
nepaali ko chori
aauna bermai aau timi aauna bermaai aau
fursad bhaye timi ra ma
kakani ghumna jaau
fursad bhaye timi ra ma
kakani ghumna jaau
fursad bhaye timi ra ma
kakani ghumna jaau