ghurkiyaayera kolTe ferdai/घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै by Purnima Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
है
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो
फकाएको याद आयो
घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो

चिसो चिसो ब तासले
मेरा धर हो
चिसो चिसो ब तासले
मेरा धर हो
चिसो चिसो ब तासले
मेरा धर चुमी दिदा
है
मन्द मन्द मन्द मन्द
मन्द मन्द मुस्कानको
मन्द मन्द मुस्कानको
मात मिठो याद आयो
मन्द मन्द मुस्कानको
मात मिठो याद आयो
घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो

खोदिएको तिम्रो नाम्
मुटु माज हो
खोदिएको तिम्रो नाम्
मुटु माज हो
खोदिएको तिम्रो नाम्
मुटु माज आजै छ
ताज ताज
धर्कन सुन्दै
धर्कन सुन्दै
धर्कन सुन्दै
सुन्यतामा
हो
धर्कन सुन्दै
सुन्यतामा
हराएको याद आयो
धर्कन सुन्दै
सुन्यतामा
हराएको याद आयो
घुर्कियाएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ghurkiyaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
ghurkiyaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
hai
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo
fakaayeko yaad aayo
ghurkiyaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo

chiso chiso ba taasale
meraa dhar ho
chiso chiso ba taasale
meraa dhar ho
chiso chiso ba taasale
meraa dhar chumi didaa
hai
manda manda manda manda
manda manda muskaanako
manda manda muskaanako
maata mitho yaada aayo
manda manda muskaanako
maata mitho yaada aayo
ghurkiyaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo

khodiyeko timro naam
muTu maaja ho
khodiyeko timro naam
muTu maaja ho
khodiyeko timro naam
muTu maaja aajai chha
taaja taaja
dharkan sundai
dharkan sundai
dharkan sundai
sunyataamaa
ho
dharkan sundai
sunyataamaa
haraayeko yaad aayo
dharkan sundai
sunyataamaa
haraayeko yaad aayo
ghurkiyaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo