ghurkaayera kolTe ferdai/घुर्काएर कोल्टे फेर्दै by Purnima Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

घुर्काएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
घुर्काएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ है । ।
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो
फकाएको याद आयो
घुर्काएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो

चिसो चिसो ब ता सले मेरो हात्
चिसो चिसो ब ता सले मेरो हात्
चिसो चिसो ब ता सले मेरो हात्
चुमी दिदा है
मन्द मन्द मन्द मन्द्
मुस्कानको
मन्द मन्द मुस्कानको
मात मिठो याद आयो
मन्द मन्द मुस्कानको
मात मिठो याद आयो
घुर्काएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो

कारीएको तिम्रो नाम्
मुटु माज हो
कारीएको तिम्रो नाम्
मुटु माज
कारीएको तिम्रो नाम्
अ जै छ ताजा
धर्कन सँगइ 
धर्कन सँगइ
धर्कन सँगइ
सुन्यतामा हो
धर्कन सँगइ
सुन्यतामा
हराएको याद आयो
धर्कन सँगइ
सुन्यतामा
हराएको याद आयो
घुर्काएर कोल्टे फेर्दै
सताएको याद आयो
कस्को माया कती रैछ
कस्को माया कती रैछ
फकाएको याद आयो
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ghurkaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
ghurkaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha hai..
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo
fakaayeko yaad aayo
ghurkaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo

chiso chiso Ba taa sale mero haat
chiso chiso Ba taa sale mero haat
chiso chiso Ba taa sale mero haat
chumi didaa hai
mand mand mand mand
muskaanako
mand mand muskaanako
maata mitho yaad aayo
mand mand muskaanako
maata mitho yaad aayo
ghurkaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo

kariyeko timro naam
muTu maaja ho
kariyeko timro naam
muTu maaja
kariyeko timro naam
a jai chha taajaa
dharkan sangai 
dharkan sangai
dharkan sangai
sunyataamaa ho
dharkan sangai
sunyataamaa
haraayeko yaad aayo
dharkan sangai
sunyataamaa
haraayeko yaad aayo
ghurkaayera kolTe ferdai
sataayeko yaad aayo
kasko maayaa kati raichha
kasko maayaa kati raichha
fakaayeko yaad aayo