maile raksi chodisake bhaauju/मैले रक्सी चोदिसके भाउजु by Prine Hazarika

26 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


मैले रक्सी चोदिसके भाउजु 
रक्सी ले त चोदिदेन मलाई
न पिहु भन्छ पिलाई हल्छ
साथी भैले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी चोदिसके भौजु
रक्सी ले त चोदिदेन मलाई
न पिहु भन्छु पिलाई हाल्छ 
साथी भले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी चोदिसके भौजु


बुहारी चैयो भन्ते मेरो आमा बौ ले
ऐले अन्वर हेर्दा पो देक्छु गाला चौरे
कान्छी होस या जेठि सब्ले मलाई डात्छे
ऐले लभ योउ भन्दाअ परा परा भागछे 
ऐले लभ योउ भन्दाअ परा परा भागछे भौजु
मैले रक्सी चोदिसके भौजु


सँगइ को साथी गयो बिदेश कति
मना रुन्छ भौजु या धुरु रु । ।
खोही कुन शहर खोही कुन शहर
आफु लाई त रक्सी पिहुने कस्तो यो रहर्
आफु लाई त रक्सी पिहुने कस्तो यो रहर भौजु
मैले रक्सी चोदी सके भौजु
रक्सी ले त चोदिदेन मलाई
न पिहु भन्छ पिलाई हल्छ
साथी भैले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी चोदी सके भौजु
रक्सी ले त चोदिदेन मलाई
न पिहु भन्छ पिलाई हल्छ
साथी भैले बोलाई बोलाई
साथी भैले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी चोदी सके भौजु 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


maile raksi chodisake bhaauju
raksi le ta chodidena malaai
na pihu bhanchha pilaai halchha
saathi bhaile bolaai bolaai
maile raksi chodisake bhauju
raksi le ta chodidena malaai
na pihu bhanchhu pilaai haalchha 
saathi bhale bolaai bolaai
maile raksi chodisake bhauju


buhaari chaiyo bhante mero aamaa bau le
aile anwar herdaa po dekchhu gaalaa chaure
kaanchhi hos yaa jethi sable malaai Daatchhe
aile love you bhandaa para para bhagchhe 
aile love you bhandaa para para bhagchhe bhauju
maile raksi chodisake bhauju


sangai ko saathi gayo bidesh kati
mana runchha bhauju yaa dhuru ru..
khohi kun sahar khohi kun sahar
aafu laai ta raksi pihune kasto yo rahar
aafu laai ta raksi pihune kasto yo rahar bhauju
maile raksi chodi sake bhauju
raksi le ta chodidena malaai
na pihu bhanchha pilaai halchha
saathi bhaile bolaai bolaai
maile raksi chodi sake bhauju
raksi le ta chodidena malaai
na pihu bhanchha pilaai halchha
saathi bhaile bolaai bolaai
saathi bhaile bolaai bolaai
maile raksi chodi sake bhauju