maile raksi chhoDi sake bhaauju/मैले रक्सी छोडी सके भाउजु by Prine Hazarika

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
रक्सी ले त छोडी दिन मलाई
नपिहु भन्छु पिलाई हाल्छ
साथी भाइले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
रक्सी ले त छोडी दिन मलाई
नपिहु भन्छु पिलाई हाल्छ
साथी भाइ ले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी छोडी सके भाउजु

बुहारी चाइयो भन्थे
मेरो आमा बाउले
ऐले ऐना हेर्दा मत
गाला देख्छु चाउरे
कान्छी होस कि जेठि
सब्ले मलाई ताक्थे
ऐले लभ योउ भन्दा खेरि
पर पर भाक्छे
ऐले लभ योउ भन्दा खेरि
पर पर भाक्छे
भाउजु

मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
सँगइ को साथि
गयो देस काटि
मन रुन्छ भाउजु याहा
धुरुरुरुरु
कोही कुन शहर
कोही कुन शहर
आफु लाई त रक्सी पिउने
कस्तो यो रहर्
आफु लाई त रक्सी पिउने 
कस्तो यो रहर्
भाउजु
मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
रक्सी ले त छोडी देन म्लाई
न पिहु भन्छु
पिलाई हाल्छ
साथी भाइ ले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
रक्सी ले त छोडी देन मलाई
न पिहु भन्छु
पिलाई हाल्छ
साथी भाइले बोलाई बोलाई
मैले रक्सी छोडी सके भाउजु
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maile raksi chhoDi sake bhaauju
raksi le ta chhoDi dina malaai
napihu bhanchhu pilaai haalchha
saathi bhaaile bolaai bolaai
maile raksi chhoDi sake bhaauju
raksi le ta chhoDI dina malaai
napihu bhanchhu pilaai haalchha
saathi bhaai le bolaai bolaai
maile raksi chhoDi sake bhaauju

buhaari chaaiyo bhanthe
mero aamaa baaule
aile ainaa herdaa mata
gaalaa dekhchhu chaaure
kaanchhi hos ki jethi
sable malaai taakthe
aile love you bhandaa kheri
para para bhaakchhe
aile love you bhandaa kheri
para para bhaakchhe
bhaauju

maile raksi chhoDi sake bhaauju
sangai ko saathi
gayo desa kaaTi
man runchha bhaauju yaahaa
dhururururu
kohi kun sahar
kohi kun sahar
aafu laai ta raksi piune
kasto yo rahar
aafu laai ta raksi piune 
kasto yo rahar
bhaauju
maile raksi chhoDi sake bhaauju
raksi le ta chhoDi dena mlaai
na pihu bhanchhu
pilaai haalchha
saathi bhaai le bolaai bolaai
maile raksi chhoDi sake bhaauju
raksi le ta chhoDi dena malaai
na pihu bhanchhu
pilaai haalchha
saathi bhaaile bolaai bolaai
maile raksi chhoDi sake bhaauju