Aawaz Deu, Aawaz Deu by Prashna Shakya

3,363 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

A......C#m...A...C#m.
Aawaz Deu, Aawaz Deu

A...........E...
Malai Aawaz Deu

A.............E...
Malai Aaawaz Deu

..A...............
Hmm Hmm Hmmm Hmmm


Verse:1

...........C#m..........F#m........
Mero Jindagi Bata Timi Kaha Harayau

..D..........................E..
Malai Eklo Chodi Timi Kaha Bilau

............C#m..........F#m.......
Mero Jindagi Bata Timi Kaha Harayau

...D......................E.....
Malai Eklo Chodi Timi Kaha Bilau

A.......F#m................................
Hmm Hmm Hmmm Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey...

E...................
Hey Hey Hey Hey Hey

A........C#m
Aawaz Deu.....


Verse:2

...........C#m...........................F#m.........
Maile chot timilai diyen ki ya timile malai bhulyau ki

...D......................E...............
Ya Nashale Matiyera Kahi Bhul Po Garyau Ki

A...........
Hmm Hmm Hmmm
...........C#m.............F#m........................
Maile Chot Timilai Diyen Ki Ya Timile Malai Bhulyau Ki

...D....................E.................
Ya Nashale Matiyera Kahi Bhul Po Garyau Ki

A....F#m.............................
Hmm Hmm Hmmm.Hey Hey Hey Hey Hey Hey

E............................
Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey...

A.........C#m..
Aawaz Deu.....


Verse:3

..........C#m.................F#m.............
Katai Mero Mayama Timile Swartha Po Dekhyau Ki

........D.......................E.........
Ya Malai Birsiyera Naya Sathi Po Rojyau Ki

A...........
Hmm Hmm Hmmm


End:
..........C#m.......................F#m.......
Katai Mero Mayama Timile Swartha Po Dekhyau Ki

........D...............................E.
Ya Malai Birsiyera Naya Sathi Po Rojyau Ki

A......................F#m..........
Hmm Hmm Hmmm.Hey Hey Hey Hey Hey Hey

E......................
Hey Hey Hey Hey Hey Hey

A........C#m...
Aawaz Deu.....


© hamrochords.com