Aawaz Deu by Prashna Shakya

856 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : C

 Download PDF

Intro:-||:C|G7|C|F:||F | C |

Song:-|CG| AmG|CG|FG|CF|

(Awaaz deu) X2
(Malai awaaz deu) X2
(Mero jindagi bata timi kaha harayau
Malai eklo chodi timi kaha bilauyau) X2
(Awaaz deu) X2
(Malai awaaz deu) X2

Verse:1:-:-|CG| AmG|CG|FG|CF|

(Maile chot timilai diyeki
Ya timile malai bhulyau ki
Ya nasha le matiyera
Kahi bhool po garyau ki) X2
(Awaaz deu) X2
(Malai awaaz deu) X2

Verse:2:-:-|CG| AmG|CG|FG|CF|

(Katai mero maya ma timile
Swartha po dekhau ki
Ya malai birsiyera
Naya sathi po rojyau ki) X2
(Awaaz deu) X2
(Malai awaaz deu) X2