Suna Suna by Naren Limbu

2,720 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : D

 Download PDF

Intro:- |Emdim|Daug|Emdim|D|

Song:- ||:EmA|D|EmA|D:||GA|D|GA|D|
|A|DAGD| Rest understandig
||:D|G|A|D:||EmA|D|EmA|D

suna suna, kina
mann ma rakhchau timi
ek dui din ka mera anupasthiti
yeta aauna, malai herana
dekhi raheko chu ma timro cheu ma chu ni
kina baschau, gunaso gari
tei purano kura liyera pheri
najik aauna, haata samauna
sabai kura mero sparsamai chani

Inter:- |D|%|BmA|BmA|AE|GD|AE|ED|D|%|

Alap:-|EmA|D|EmA|D|

Verse:-|DA|DEm|A||AD|D|%| music
|DA|DEm|A|AD|DA|ABm|BmA|A - |
|DAGD|Rest understandig
||:D|G|A|D:||EmA|D|EmA|D|

Maya ko kura garna aundaina
Sabdha sanga khelna ma jandina
Gairahera suna, nihalera hera
sabai kura, ma vitra nai chani

mann lai bhujana ohhh
timro manlai bhujauna hmmm
yo mamta suna na ohhh
mero bhavana gahiriyera hera na

Inter:- |D|%|BmA|BmA|AE|GD|AE|ED|D|%|

Alap:-|EmA|D|EmA|D|

Verse:-|DA|DEm|A||AD|D|%| music
|DA|DEm|A|AD|DA|ABm|BmA|A - |
|DAGD|Rest understandig
||:D|G|A|D:||EmA|D|EmA|D|

suna suna suna timi suna
ti sabdha maile kaile bhani na
tara tesko matlab mero maya
mero maya ma kami hoina

hera hera hera timi hera
bhaunalai dekhauna sakina
teslai aba bhujna samjha
bhana matra maile jaruri sochena

Maya ko kura garna aundaina
Sabdha sanga khelna ma jandina
Gairahera suna, nihalera hera
sabai kura, ma vitra nai chani

mann lai bhujana ohhh
timro manlai bhujauna hmmm
yo mamta suna na ohhh
mero bhavana gahiriyera hera na