Milan Bichhoda Samyog by Naren Limbu

6,227 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G............Em.........Cadd9.......D
Milan Bichhoda Samyog Ra Paristhiti Ho

G.........Em.............Em......Cadd9...D
Suruwat Jasto Mitho Sambandha Sadhai Nahune Vo

C..................D......G
Banna Sakina Timro Antim Maya

C..............D........G..............................Cadd9
Banauna Skina Mero Antim Maya.... Aa...........Ha..........Ha


Verse:1

Em.................D.....//GD/CD//
TimiLai Mero Jiwanma.........

G....................Em......Cadd9......D
Sankai Chhaina Maya Nikai Nai Gahiro Ho

G...............Em.........Cadd9.........D
Tadhine Lekheraichha Samaya Ra Biwastha Ho...........

G...........Em.......Cadd9......D
Samalanu Afailai Jiwan Lamo Hune Vo....

G................Em..........Cadd9D
Timro Ujwal Vabisyama Prathana Mero

C..................D.......G
Banna Sakina Timro Antim Maya

C.............D............G.........Cadd9
Banauna Sakina Mero Antim Maya ...Aa..Ha.....Ha


Verse:2

Em.........D........G........D//Cadd9/%/%//
Timilai Mero Jiwanma...Aa....Aa...Aa...Aa

G...............Em...........Cadd9...............D
Timi chha Garnechhu Sadhai Samjhirahanechhu Timilai


End:

G............Em........Cadd9.......D

Milan Bichhoda Samyog Ra Paristhiti Ho

G..........Em.............Em.......Cadd9...D

Suruwat Jasto Mitho Sambandha Sadhai Nahune Vo


© hamrochords.com