kunkuna fula misaayeu/कुन्कुन फुल मिसाएउ by Nabin Karki

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

कुन्कुन फुल मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी बसायो
तिम्ले दिने मायामा

कुन्कुन फुल मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी बसायो
तिम्ले दिने मायामा

अली अलि बाबारि
अली अलि चमेलि
अली अलि गुलाबि
अली अलि सखरि

कुन्कुन फुल मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी बसायो
तिम्ले दिने मायामा

मौसमी तिम्रो दिल्
हजार चोटी बद्लियो
कैले रोजे झारिमा
खडेरीनाइ सहियो

मौसमी तिम्रो दिल्
हजार चोटी बद्लियो
कैले रोजे झारिमा
खडेरीनाइ सहियो
खडेरीनाइ सहियो

कुन्कुन रङ मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी दागभो
चोखो मिठो मायामा

अली अलि हरियो
अली अलि गगनि
अली अलि पहेलो
अली अलि पाइजामि

कुन्कुन फुल मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी बसायो
तिम्ले दिने मायामा

पानीमै दुबेर
तिर्खाइ रहे सधै म
तिम्रा हरियाली मा
पात झै झ रे म
पानीमै दुबेर
तिर्खाइ रहे सधै म
तिम्रा हरियाली मा
पात झै झ रे म 
पात झै झ रे म
कुन्कुन र स मिसाएउ
तिम्ले दिने मायामा
धेरै थरी सुवाद भो
चोखो मिठो मायामा
अली अलि गुलियो
अली अलि अमिलो
अली अलि कारीलो
अली अलि नमिलो
कुन्कुन फु ल मिसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
धेरै थरी बसाएउ
तिम्ले दिने माया मा
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

kunkuna fula misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari basaayo
timle dine maayaamaa

kunkuna fula misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari basaayo
timle dine maayaamaa

ali ali babari
ali ali chameli
ali ali gulaabi
ali ali sakhari

kunkuna fula misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari basaayo
timle dine maayaamaa

mausami timro dil
hajaar choTi badliyo
kaile roje jharimaa
khaDerinai sahiyo

mausami timro dil
hajaar choTi badliyo
kaile roje jharimaa
khaDerinai sahiyo
khaDerinai sahiyo

kunkuna ranga misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari daagabho
chokho miTho maayaamaa

ali ali hariyo
ali ali gagani
ali ali pahelo
ali ali paaijaami

kunkuna fula misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari basaayo
timle dine maayaamaa

paanimai dubera
tirkhaai rahe sadhai ma
timraa hariyaali maa
paata jhai jh re ma
paanimai dubera
tirkhaai rahe sadhai ma
timraa hariyaali maa
paata jhai jh re ma 
paata jhai jh re ma
kunkuna ra sa misaayeu
timle dine maayaamaa
dherai thari suwaad bho
chokho miTho maayaamaa
ali ali guliyo
ali ali amilo
ali ali karilo
ali ali namilo
kunkuna fu la misaayeu
timle dine maayaa maa
dherai thari basaayeu
timle dine maayaa maa