naya nepal aayo aayo/नयाँ नेपाल आयो आयो by Mr.D

43 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

नयाँ नेपाल आयो आयो 
घण्टा को आयो 
कती रगत आन्दोलनले जनाताको खयो 
राजा सज हतएर गोरु हरु ल्यायो 
अनी संविधानन बन्एर नका बन्दी छयो 
मन्त्री जिउ तपाईं भरत जानुस 
मोदी जिउले हगेको पचक खानुस 
पानी जामइन बेछुनु भो 
बेचन्को लागि अब आकश लनुस 
अनी खदिमा नेपाली लिना बकस लनुस 
नेपाली भन्दा ईन्डियान बेसी नेपालीको फक्तोॠ म 
नेपालीको पसिना चही खदिको प्लस्तिक म 
बेरोज्गार नेपाली चही पीडित चन गस्तृक म 
मन्त्री बनी दिन्चन यहाँ फैल भएर मतृक म 
टतिक्स म ल्यिएको एकैस सतब्दी यहाँ 
सब जना घुस खोरी पैन्न भलद्मी यहाँ 
घुस नखै पैने जगिर यहाँ दृवेर खलसी 
पेट्रोल लिना नि लिने लग्ने 
बत्ती को पिसा तिर्न लिने लग्ने 
होस्पितल म लिने लग्ने 
डिन्मा पचस चोती जती लिन एकत्ने
अनी लिने आउन चार पन्छ घण्टा टाईम लग्ने 
कुन दिन बच्छ नि लिने लागि जन्मन्छ  

नेपालीको लिने सङ आमाज्बुत छ सएमबिएन्ध
नेपालीको लिने सङ आमाज्बुत छ सएमबिएन्ध
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
बन्द भको बेल म नि चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
हावाअ हुरी गुफैमा चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
बन्द भको बेल म नि चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
हावाअ हुरी गुफैमा चल्दै छ नेपाल्

हमी गोरु जस्तो जनाता नि एक्दुम बिरामी 
चुनब न आउन्जेल दिन्चौ नेता हरुलाई गाली 
अनी चुबन आए पछी हिद्चौ पार्टी चनी चनी 
वोते बेची दिन्चौ हामी मासु भात्को लागि 
आजअ एमले र कांग्रेस म मासु भात खुवौछ रे 
माओवादीमा हिद सला पेट्रोल नि पौछ रे 
यस्तो यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउ छ रे 
ठुक्क नेपाली डिमग्मा धिदो छ 
बिदेश्को बाटो सफा अनि चिल्लो च
नेपाल्को बाटो म धन रोप्न मिल्दो छ 
राजधानी जस्तो ठाउँम चराइ तिर्त हिलो छ 
ढिलो छ काम ढिलो छ 
जसरि नि बुद्गेत लाई अद्कयो 
डुइ बर्श्मा रोड बनै सकयो 
फेरी नाली खानन तेइ रोड लाई भात्कयो 
अनी यसरि नै बुद्गेत लाई पद्कयो 
पुलिसको काम के छ हप्कयो 
सार्वजनिक केश हल्छु भनेए थर्कयो 
हाम्रो त्रफिक बसरी चित कत्दै 
लिकेन्के नभको सँग भिख मग्दै 
अनी होस्पितल ले दिन दिनै मान्छे मर्दै   

बिरमी नभको लाई नि घैते पर्दै 
सनो तीनओ बिरामी त रख्ने नै ठाउँ छैन 
होस्पितल त अछ तर डाक्टर नै आउँदाइन 
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
बन्द भको बेल म नि चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
हावाअ हुरी गुफैमा चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
बन्द भको बेल म नि चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
हावाअ हुरी गुफैमा चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
बन्द भको बेल म नि चल्दै छ नेपाल्
बन्दै छ नेपाल बन्दै छ नेपाल 
हावाअ हुरी गुफैमा चल्दै छ नेपाल 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Naya nepal aayo aayo 
Ghanta ko aayo 
Kati ragat andolanle janatako khayo 
Raja saja hatayera goru haru lyayo 
Ani sambidhan banyera naka bandi chhayo 
Mantri jiu tapai bharat janus 
Modi jiule hageko pachak khanus 
Paani jamin bechunu bho 
Bechanko lagi aba aakash lanus 
Ani khadima nepali lina bakas lanus 
Nepali bhanda indian besi nepaliko factory ma 
Nepaliko pasina chahi khadiko plastic ma 
Berojgar nepali chahi pidit chan gastric ma 
Mantri bani dinchan yaha fail bhayera matric ma 
Tatics ma lyiyeko ekais satabdi yaha 
Sab jana ghus khori painna bhaladmi yaha 
Ghus nakhai paine jagir yaha driver khalasi 
Petrol lina ni line lagne 
Batti ko pisa tirna line lagne 
Hospital ma line lagne 
Dinma pachas choti jati lin ekatne
Ani line aauna char pancha ghanta time lagne 
Kun din bachcha ni line lagi janmancha 
Nepaliko line sang amajbut cha sambandha
Nepaliko line sang amajbut cha sambandha
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Banda bhako bela ma ni chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Hawa huri gufaima chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Banda bhako bela ma ni chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Hawa huri gufaima chaldai cha nepal

Hami goru jasto janata ni ekdum birami 
Chunab na aaunjel dinchau neta harulai gaali 
Ani chuban aaye pachi hidchau party chani chani 
Vote bechi dinchau hami masu bhatko lagi 
Aja Emale ra congress ma masu bhat khuwaucha re 
Maobadima hid sala petrol ni paucha re 
Yasto yasto nepalile naya nepal lyau cha re 
Thukka nepali Dimagma dhido cha 
Bideshko bato safa ani chillo cha
Nepalko bato ma dhan ropna mildo cha 
Rajdhani jasto thauma charai tirta hilo cha 
Dhilo cha kaam dhilo cha 
Jasari ni budget lai adkayo 
Dui barshma road banai sakayo 
Feri naali khanna tei road lai bhatkayo 
Ani yasari nai budget lai padkayo 
Policeko kaam ke cha hapkayo 
Sarbajanik kesh halchu bhani tharkayo 
Hamro trafic busy chit katdai 
Licence nabhako sanga bhikh magdai 
Ani hospital le din dinai manche mardai 
Birami nabhako lai ni ghaite pardai 
Sano tino birami ta rakhne nai thau chaina 
Hospital t acha tara doctor nai aaudaina 
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Banda bhako bela ma ni chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Hawa huri gufaima chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Banda bhako bela ma ni chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Hawa huri gufaima chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Banda bhako bela ma ni chaldai cha nepal
Bandai cha nepal bandai cha nepal 
Hawa huri gufaima chaldai cha nepal