ma chhu yesto thaumaa thaumaa/म छु एस्तो ठाउँमा ठाउँमा by Mr.D

99 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

म छु एस्तो ठाउँमा ठाउँमा
सम्जिना खोज्छु काली लागी आउछ पाउमाअ तेसैले 
भवोना पोखिराको छु तौठाउँमा तोकी राको छु
तुक्रे को मन तर सपना बोकी राको छु
बाहिरा छ धन तर भित्र म जोगी भाको छु
रोकी राको छु रोगी भको छु खोकी राको छु
तर भबिस य सम्जिदै आफ्नो नङ लाई तोकी राको छु
बलेसी पानी झै आगन मा पोही राको छु
फैदा छ एती म मित्रु सँग जोखी राको छु
तर पनि हेर्न साथी म सपना बोकिरा को छु 
अबो केहि गर्नु छ अगाडी बद्नु छ 
खुद्किलो होईन अबो सगर्माथ चाडनु छ 
तेही माथी चढि आकस लाई पकद्नु छ 
मेहनत गरेर यि हात्लाई रगत्नु छ 
र गत्नु छ र गर्छु म 
केहि बनु छ र बन्छु म 
सफलताअको तियो उपाहार्लाई मेहनत को हात ले पकद्छु म 

पकद छु म 
तैले पचादी बात ढुङ्गा ले हाने पनि
मेहनत गर्छु म 
तैले म भन्दाअ धेरै जाने पनि
अगाडी बद्छु म 
तैले मेरो खुता पचादी बात ताने पनि
रप मेरो जिन्दगी रप गर्छु म 
नेपाल मा एस्लाई सङ्गीत न माने पनि 
न माने पनि न माने पनि 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


ma chhu yesto thaumaa thaumaa
samjina khojchhu kaali laagi aauchha paaumaa tesaile 
bhawonaa pokhiraako chhu tauthaumaa toki raako chhu
tukre ko man tara sapanaa boki raako chhu
baahira chha dhan tara bhitra ma jogi bhaako chhu
roki raako chhu rogi bhako chhu khoki raako chhu
tara bhabis ya samjidai afno nang laai toki raako chhu
balesi paani jhai aagan maa pohi raako chhu
phaidaa chha yeti ma mitru sanga jokhi raako chhu
tara pani herna saathi ma sapanaa bokiraa ko chhu 
abo kehi garnu chha agadi badnu chha 
khudkilo hoina abo sagarmaatha chadnu chha 
tehi maathi chadi aakas laai pakadnu chha 
mehanat garera yi haatlaai ragatnu chha 
ra gatnu chha ra garchhu ma 
kehi banu chha ra banchhu ma 
safaltaako tiyo upaahaarlaai mehanat ko haat le pakadchhu ma 

pakad chhu ma 
taile pachaadi baata dhunga le haane pani
mehanat garchhu ma 
taile ma bhandaa dherai jaane pani
agaadi badchhu ma 
taile mero khutaa pachaadi baata taane pani
rap mero jindagi rap garchhu ma 
nepal maa yeslaai sanggeet na maane pani 
na maane pani na maane pani