Parkhaima Bityo Rata Bityo by Manila Sotang

2,087 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Parkhaima Bityo Rata Bityo Mahina Bityo Sala Bityo
Tara Timi Audai Ayenau Kina Timi Pharki Ayenau

Verse:1

Bideshama Dina Bityo Rata Bityo Mahina Bityo Sala Bityo
Kurnu Aba Matra Aka Sala Pharki Auchhu Aba Audo Sala
Parkhaima Bityo Rata Bityo Mahina Bityo Sala Bityo
Tara Timi Audai Ayenau Kina Timi Pharki Ayenau

Verse:2

Polta Bhari Mayako Dhikano Nai Rakheki Chhu
Debideuta Deuralima Bhakalharu Bhakeko Chhu
Ashaiashama Dina Bityo Rata Bityo Mahina Bityo Sala Bityo
Tara Timi Audai Ayenau Kina Timi Pharki Aenau

Verse:3

Dina Rata Mardai Bachi Rukho Jiwan Bacheko Chha
Abaka Dina Sukhi Parna Dherai Jogada Sacheko Chhu
Parkhaima Bityo Rata Bityo Mahina Bityo Sala Bityo
Tara Timi Audai Ayenau Kina Timi Pharki Ayenau

© hamrochords.com