Eklo Pare Gauma Dukha by Manila Sotang

773 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Eklo Pare Gauma Dukha Kaslai Bisaunu
Timro Maya Khadkiyera Thale Ma Susauna
Aunu Hai Aunu Maya Aunu Hai Aunu
Aunu Hai Aunu Maya Pharkera Aunu

Verse:1

Rahara Thiyena Tiimilai Eklai Chhadi Jana
Biwasatale Yastai Paryo Paryo Bideshina
Aula Hai Maya Aula Maya Aula Hai Aula
Aula Hai Aula Maya Pharkera Aula

Verse:2

Timi Bina Eklo Lagchha Hajarauko Majha
Sangai Basne Chautari Ni Sunne Lagchha Aja
Aunu Hai Aunu Maya Aunu Hai Aunu
Aunu Hai Aunu Maya Pharkera Aunu

End:

Biwasatako Simanama Adiga Bhai Basnu
Samjhanako Bhela Auda Yo Maan Bhitra Pasnu
Aula Hai Maya Aula Maya Aula Hai Aula
Aula Hai Aula Maya Pharkera Aula

© hamrochords.com