Sunkai Bhau Cha by Kunti Moktan

1,913 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : Dm

 Download PDF

Intro:-||:Dm| % |Dm:|| ||:Dm| % |Dm:||

Song:-|Dm|%|Dm|%|Dm|%|Dm|Gm|
|Dm|%|Dm|%| fade out

Soon kai bhau chha suntala bhari ko
Chhakhi jaun bhanne mankari ko
Kahi ta! Boot jutta?
Katinjel dhaun chhau dai
Dharan dhankuta

Inter:- ||:Dm|C|%|Dm:||
||:Dm|Gm|C|Dm:||

Verse:-||:Gm| % |CDm|Dm|Gm|%|CDm|Dm:||
|Gm|%|Gm|%|Gm|Dm||:Dm|%|Dm|%:||

Dharan jhar chau dhankuta bhakera
Balchhi dauma , suntala rakhera
Daura bhan chau talindan arko chha
Chhano talne sapana charko chha

Inter:- ||:Dm|Gm|C|Dm:||Dm|Bb|Gm|C|Gm|Eb|C|Dm|

Verse:-||:Gm| % |CDm|Dm|Gm|%|CDm|Dm:||
|Gm|%|Gm|%|Gm|Dm||:Dm|%|Dm|%:||

Rahar baandhai kahar ko kahkan ma
Maan bokchau ki ghar bokchau dhakar ma
Ghar ko dukah ghar ma tin tali
Kahile hola sun ko bhau suntala