Choli Ramro by Kunti Moktan

1,882 views


English Content

Rhythm : 4/8

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:- |G|%|G|%|
|G|%|G|%|A|%|G|%|
|G|%|D|%|Em|D|A|G|$2

Song:-||:G|%|G|%:||
||:G|%|G|%:||Am|Em|
||:Em|%| G|%:||

Choli Ramro Palpali Dakha Ko,
Herai Ramro Mayalu Aankha Ko ? 2
Jhilke Majura
Khyaal Maya Lagdai Na Ho Timrai Hajur ? 2

Inter:- ||:G|Am|% |G|Am|G:||G|D|%|G|
||:G|Em|A|G:||$1

Verse:-|G|AG|A|% |G|%|G|%|G|AG|
||:G|AG|A|% |G|%|G|%:||
||:G|%|G|%:||G|%|Am|Em|
||:Em| % | G |%:|| $2

Nyaano Maa Nyaano Pasmina Barko
Kathmandau Sahar Ko ? 2
Lyaayideuna Sailaa Haaku Pataasi
Bhadgaule Khaadiko
Baisa Mitho Sora Ra Satra Ko,
Maaya Mitho Tyo Mana Bhitra Ko ? 2
Jhilke Majur
Khyaal Maya Laagdaina Ho Timrai Hajura ? 2

Inter:-||:Em|%|G|%:||G|%|G|AG|
||:G|Em|A|G:||$1
Verse:-|G|AG|A|% |G|%|G|%|G|AG|
||:G|AG|A|% |G|%|G|%:||
||:G|%|G|%:||G|%|Am|Em|
||:Em| % | G |%:|| $2

Rodhimaa Khulne Makhmali ghaleka
Pokhara Saharko ? 2
Lyaayideuna Saailaa Angi Ra Pangden
Solu Ra Khumbu Ko
Paani Mitho Tyo Dhunge Dharako,
Maaya Mitho Nepali Parako ? 2
Jhilke Majura
Khyaal Maya Lagdai Na Ho Timrai Hajura ? 2

Song:-||:G|%|G|%:||
||:G|%|G|%:||Am|Em|
||:Em|%| G|%:||

Choli Ramro Palpali Dakha Ko,
Herai Ramro Mayalu Aankha Ko ? 2
Jhilke Majura
Khyaal Maya Lagdai Na Ho Timrai Hajur ? 2