Thula Thula Mahal Hoina by Karna Das

3,433 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

D#M.................C#......................D#M
Thula Thula Mahal Hoina, Sip Sikaune Ghupadi Deu
D#M................... C#................... D#M
Himsa Magne Maidan Hoina, Dhan Umarne Kheta Deu
D#M....................................................
Ghupadi Ma Haat Tikharchu, Khetai Bhai Pasina Chuhauchu
G# D#M..............................................
Aba Aaune Saala Hera, Mero Chandra Surya Farfarauchu
D#M....................
Laharauchu, Farfarauchu

Verse:1
G#..................... C#........... D#M
Bhoka Lai Bhojan Deu Laaj Lai Dhaki Deu
F......................................... C#
Pyasilai Chattan Phutau Rukho Khetma Badal Khasau
C#................... D#M
Banjho Khetma Mula Futau
F....................D#M
Banjho Khetma Mula Futau
D#M..................... C#................. D#M
Ragat Magne Talwar Haena, Masi Magne Kalam Deu
D#M...................... C#................D#M
Dherai Bolne Otha Hoina Sewa Garne Haata Deu
D#M
Etihasma Aajai Lekhchu, Hatemalo Ma Aajai Bunchu
G#................................................D#M
Aaba Aaune Saala Hera Mero Chandra Surya Farfarauchu
D#M...................
Laharauchu Farfarauchu

Verse 2:
G#...................... C#....................D#M
Dhan Hunelai Mann Deu Mann Hunelai Sarathi Banau
F......................................... C#..
Preeti Gasne Saeno Deu Gau Gau Pugne Paela Deu
C#.......... D#M.......
Feri Euta Buddha Pathau
D#M..................... C#.................D#M
Dharti Forne Barud Hoina Mann Farkaune Gyan Deu
D#M................. C#.................. D#M
Magi Hidne Jogi Haena Darshan Badne Pujari Deu
D#M..................................................
Vedle Ma Buddhatwo Pauchu, Darsan Pae Ma Paela Sarchu
G#D#M................................................
Aaba Aaune Saala Hera, Mero Chandra Surya Farfarauchu
D#M....................
Laharauchu, Farfarauchu


© hamrochords.com