Anautho Betha Bhayechha by Karna Das

Album : Madhyanha - 2

6,409 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Dm.........G.......................Dm..

Anautho Betha Bhaychha Mero Prem Kahani

C......................G..........................

Na Manaima Sajaunai Sake Na Kasailai Sunaunai Sake

Bb....A...............Dm.....

Aasu Diin Malai Aafno Nishani


Verse:

D.........C............Dm....................

Bhawana Ma Dubai Dubai Laijane Nai Timi Malai

D..........C...........Dm....................

Bhawana Ma Dubai Dubai Laijane Nai Timi Malai

.............Bb.......A.............Bb........A.

Birse Chhaina Kakhma Rakhi Maya Prem Katha Bunai

.................Dm...

Maya Premka Kata Bunai

C........................G........................C

Bhanthyau Timi Hamro Maya Duniya Lai Dekhaunu Chha

.........................G.........................A

Bhanthyau Timi Hamro Maya Duniya Lai Dekhaunu Chha

.............Bb..................A........Dm..

Tara Aaja Kasle Lagyo Sunai Sunko Doli Chadhai


Verse-2:

Aakha ti Bhaka Timra Aafnai Thanne Yo Maan

Aakha ti Bhaka Timra Aafnai Thanne Yo Maan

Othaka Muskan Haru Aafnai Thanne Yo Tan

Aafnai Thanne Yo Tan

Paraiko Sangi Raichhau Paraiko Siudo Sangai

Upahar Kasto Timro Bhojma Aaune Nimto Dinchhau


© hamrochords.com