Dashai Ra Tihara Sangharama by Karna Das

1,540 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Dashai Ra Tihara Sangharama Aayo Paina Ma Aaunalai
Makhamali Mala Deusi Ra Bhailo Paina Gita Gaunalai
Dashai Ra Tihara Sangharama Aayo

Verse:1

Wari Ra Pari Bama Gola Baruda Dohoro Chalya Chhan
Kohi Sathi Daya  Kohi Sathi Baya Goli Lagi Dhalya Chhan
Naramro Sapana Dekhera Pyari Roi Holi Ratima
Aiyani Aama Tyahi Goli Lagyo Yo Mero Chhati
Dashai Ra Tihara Sangharama Aayo

Verse:2

Khabara Sunda Ti Budhi Aama Pidima Dhalne Chhin
Siudo Ko Sindura Puchhida Pyari Biyogale Jalne Chhina
Daibale Pani Dekhisahena Pardiyo Bajra Pata
Sundara Sansar Kshan Bharamai Aaja Bhaidiyo Masan Ghata
Dashai Ra Tihara Sangharama Aayo Paina Ma Aaunalai
Makhamali Mala Deusi Ra Bhailo Paina Gita Gaunalai
Dashai Ra Tihara Sangharama Aayo

© hamrochords.com