Bhetiyera Chhutnu Bhanda by Karna Das

2,390 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

C...............G...........Em...................F
Bhetiyera Chutnu Bhanda, Nabhetiyekai Jati Hunthyo

Em..............F.................G..............C
Hami Bichko Sambandha Yo Aajhai Kati Mathi Hunthyo


Verse:1

C..............G..............C...............G
Kati Meetha Kati Namitha Baat Bhitra Bhulyau Hami

Bb..........F.........G..................C
Sapana Ko Ekadeshma Kati Kati Dulyaun Hami

C...................G.................Em................F
Dekhera Sapana Tutnu Bhanda Nadekhi Yekai Jati Hunthyo

Em.................F............G...............C
Hami Bichko Sambandha Yo Aajhai Kati Mathi Hunthyo


Verse:2

C................G................C..............G
Gham Dubda Chaya Pani Aafnai Saathma Hunna Raicha

Bb..................F................G..................C
Lekhanta Nai Raicha Jeevan Aafnai Saathma Hunna Raicha

C.............G...........Em......................F
Lekhera Bhagye Metnu Bhanda Na Lekhiyekai Jati Hunthyo

Em.......................F...........G.............C
Hami Bichko Sambandha Yo Aajhai Kati Mathi Hunthyo


End:

C.................G...........Em..............F
Bhetiyera Chutnu Bhanda, Nabhetiyekai Jati Hunthyo


© hamrochords.com