fuche bhai kina saan / फुछे भाई किन सान by Dr.Sam

14 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

फुछे भाई किन सान 
ठुलो तेरो
इन्बोक्स मा भुकेर किन 
धक ठुलो देको

भेत भयो भने जिब्रो 
कात्छु म तेरो 
हात खुता बादी हद्दि
बच्छु म तेरो

देब्रे हात तलाई
चाक धुन देको
दैने हात्ले त 
राम्रो कुरा लेक ब्रो

एदी त दिस्स सिस्स लेक्न 
कैले गिसृस भने 
तलाई म पिस पिस पार्दिन्छु
हेर ब्रो

मलाई माया डेआ लाग्दैन
केइ पनि
चेतावोनी सोरुप भन्दाइछु
तैपनी म बात तदा बस्
नाता मन्छ भने बच्न

के गर्चस एदी मैले 
मर्दे भने कै गरि
मा सिता बोल्दा सानो सोर मा बोल्
मा सिदा उतर दिन्न
मलाई कै न सोद्

मेरो बातो चोद 
मलाई हिंड्न न रोक्
तेरो भबिस्य बिजोक होला 
राम्रो सँग सोच्

कसैले सोद्यो भने 
नाम भन केहो
नाउ किन चैयो मलाई
मलाई बाउ भन तेरो
 
 
 उ घर मेरो 


कसैले सोद्यो भने 
नाम भन केहो
नाउ किन चैयो मलाई
मलाई बाउ भन तेरो

कसैले सोद्यो भने 
ठाउँ भन केहो
जाहा म जान्छु
त्यो घौ घर मेरो

सुनी राको छु
त व्तेन को चखो
सुनी राको छु
त सर्कारी माल हो

सुनी राको छु
त व्लोग मार्फत आको
सुनी राको छु
त रव बर्ज को बाग्
मलाई बाल बाल्

साईड लाग कि 
भाग ब्रो
तेरो त्यो भाग मेरो 
एक हाते गास हो

त्यो तेरो बाग होईन
सियाल माथी खेल तेस्को
खेल सियाल निकाल तेस्लाई 
चिद्या घर मा हाल ब्रो

अनी सिदा कुरा 
रिघ्त व्हाट योउ कन दो
इम्गसन दोएस्न्'त वोर्क्
बाबु गान्दु

ता तोरी हर्को एफ्फोर्त्
सबै मान्छु
योउ दिद अत थे थिङ्
स्तिल्ल उन्देरत्तेद हिया थु । । । 


कोम्मोन सेन्के लगान 
कोम्मोन सेन्के
तैले गर्न बाकी कै छैन
अबा रप चोद के बुजिस । । । । । । ।


कसैले सोद्यो भने 
नाम भन केहो
नाउ किन चैयो मलाई
मलाई बाउ भन तेरो

कसैले सोद्यो भने 
ठाउँ भन केहो
जाहा म जान्छु
त्यो घौ घर मेरो 


कसैले सोद्यो भने 
नाम भन केहो
नाउ किन चैयो मलाई
मलाई बाउ भन तेरो

कसैले सोद्यो भने 
ठाउँ भन केहो
जाहा म जान्छु
त्यो घौ घर मेरो
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

fuche bhai kina saan 
thulo tero
inbox maa bhukera kina 
dhak thulo deko

bhet bhayo bhane jibro 
kaatchhu ma tero 
haat khutaa baadi haddi
bachchhu ma tero

debre haat talaai
chaak dhuna deko
daine haatle ta 
raamro kura lek bro

yedi ta diss siss lekna 
kaile gisris bhane 
talaai ma pis pis paardinchhu
her bro

malaai maayaa dayaa laagdaina
kei pani
chetaawoni sorup bhandaichhu
taipani ma baata tada bas
nata mancha bhane bachna

ke garchas yedi maile 
marde bhane kai gari
ma sita boldaa saano sor maa bol
ma sidaa utar dinna
malaai kai na sod

mero baato chod 
malaai hidna na rok
tero bhabisya bijok holaa 
raamro sanga soch

kasaile sodyo bhane 
naam bhan keho
naau kina chaiyo malaai
malaai baau bhan tero

kasaile sodyo bhane 
thau bhan keho
jaahaa ma jaanchhu
tyo ghau ghar mero 


kasaile sodyo bhane 
naam bhan keho
naau kina chaiyo malaai
malaai baau bhan tero

kasaile sodyo bhane 
thau bhan keho
jaahaa ma jaanchhu
tyo ghau ghar mero

suni raako chhu
ta vten ko chakho
suni raako chhu
ta sarkaari maal ho

suni raako chhu
ta vlog maarfat aako
suni raako chhu
ta raw barz ko baag
malaai baal baal

side laag ki 
bhag bro
tero tyo bhag mero 
ek haate gaas ho

tyo tero baag hoina
siyaal maathi khel tesko
khel siyaal nikaal teslaai 
chidyaa ghar maa haal bro

ani sidaa kuraa 
right what you can do
imgation doesn't work
baabu gaandu

ta tori harko effort
sabai maanchhu
you did at the thing
still underatted hiyaa thu...

common sence lagaana 
common sence
taile garna baaki kai chaina
aba rap chod ke bujis

.......


kasaile sodyo bhane 
naam bhan keho
naau kina chaiyo malaai
malaai baau bhan tero

kasaile sodyo bhane 
thau bhan keho
jaahaa ma jaanchhu
tyo ghau ghar mero 


kasaile sodyo bhane 
naam bhan keho
naau kina chaiyo malaai
malaai baau bhan tero

kasaile sodyo bhane 
thau bhan keho
jaahaa ma jaanchhu
tyo ghau ghar mero