aaja jhut boldina hudina /आज झुट बोल्दिन हुदिन by Dr.Sam

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आज झुट  बोल्दिन हुदिन
अर्को दिन्
तिम्रो सहमतिमा आज
एक सर्को लिम्

मुतु भरी चोत चोत माथि
अर्को पिर्
घर बात धितो अनि
साउ को चारको रिन 

मेरो काम को तलब्
उता बियाज लाई ठीक
कैले काइ त तला माथि
पर्छ जियान लाई नि

तेसैले जाने निदो गरे
सबै धियान मा लि
तिम्रो याद रहने छ
सात प्राण सारी

 देह त्यग मा न लाग्
को जवाफ छैन 
तै पनि समस्याअ देखे र 
न भाग बाग बन्छ मन्

चोत माथी चोत र 
भोज को भरी बोकेसि
दिमाक को लगाब बन्छ मन्
मन मैले धेरै कुरा मागे होला
माग्न त

अरु एक दुइ वटा कुरा हरु
माग्न छ
हामी चुतीनए बेलामा 
हासी दिन्चोव त

अनी चुती सके पछी
मलाई बिर्सेउल
मलाई माफ गर
मेरी प्राण पकेरु
सकिन साथ बस्न

यो मिठो याद बन्ने छु
मसिता बात गर
धोकेवाज न भन
समय सान बगेर

अनी अधेरो रात भएछु
मलाई माफ गरा 
मेरी प्राण पखेरु
सकिन साथ बस्न 

न मिठो याद बन्ने चु
मा सिता बात गर
धोकेवाज न भन 
समय साथ बगेर

अधेरो रात भएछु
मलाई गाह्रो हुन्न
पुगेची चत गरौला
राम्रो केटाअ खोजि

तिमी बिहे गर्नु ल
बितेका कुरा हरुलाई
तिमीले बिर्सना पर्छ
मलाई पनि तिमी सिता जिवोन 
बितौन मन छ

भनेर भन्न सक्दिन
मेरो मन तर्सिन्छ कसैको
भबिस्य अधेरो बन्ने 
छया बन्दिन

तिम्लाई माया गर्दिन
पनिता भनेको छैन
तिम्लाई माया गर्ने अधिकार 
नै छैन म सँग

मा आफै तयार तक्दिर्को
दुइ धार्मा छु
आफ्नो नजर मा आफै
नमर्द सुइकार्भाछु

आफ्नो हालत देखेर 
आफै लाई धिकार्द छु
हरेक दिन पुरान सप्ना
को चिहान पार्दछु

भित्र रुन्छु ठुलो सोर ले
तर आसु देक्देइन
तेसैले सत्रु हास्ने
बाहाना भेत्दैन

तिम्लाई एक्लाई चोदी जाने
मेरो चाहाना छैन
तर चोदी न गै न हुने
बादेता एस्तै छ

मलाई माफ गर
मेरी प्राण फखेरु
सकिन साथ बस्न
न मिठो याद बन्ने छु
मा सिता बात गर
धोकेवाज न भन 
समय साथ बगेर
अधेरो रात भएछु
 मलाई माफ गर
मेरी प्राण फखेरु
सकिन साथ बस्न
न मिठो याद बन्ने छु
मा सिता बात गर
धोकेवाज न भन 
समय साथ बगेर
अधेरो रात भएछु
मलाई माफ गर
मेरी प्राण फखेरु
सकिन साथ बस्न
न मिठो याद बन्ने छु
मा सिता बात गर
धोकेवाज न भन 
समय साथ बगेर
अधेरो रात भएछु
मलाई माफ गर
मेरी प्राण फखेरु
सकिन साथ बस्न
न मिठो याद बन्ने छु
मा सिता बात गर
धोकेवाज न भन 
समय साथ बगेर
अधेरो रात भएछु
मलाई माफ गर
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aaja jhut boldina hudina 
arko din
timro sahamatimaa aaja
ek sarko lim

mutu bhari chot chot maathi
arko pir
ghar baat dhito ani
saau ko charko rin 

mero kaam ko talab
uta biyaaj laai thik
kaile kaai ta tala maathi
parchha jiyaan laai ni

tesaile jaane nido gare
sabai dhiyaan maa li
timro yaad rahane chha
saat pran sari

 deha tyag maa na laag
ko jawaaf chaina 
tai pani samasyaa dekhe ra 
na bhag baag banchha man

chot maathi chot ra 
bhoj ko bhari bokesi
dimaak ko lagaab banchha man
man maile dherai kuraa maage holaa
maagna ta

aru ek dui ota kura haru
maagna chha
haami chutine belaamaa 
haasi dinchow ta

ani chuti sake pachi
malaai birseula
malaai maaf gara
meri pran pakeru
sakina saath basna

yo mitho yaad banne chhu
masita baat gara
dhokewaaj na bhana
samaya saana bagera

ani adhero raat bhayechhu
malaai maaf gara 
meri pran pakheru
sakina saath basna

na mitho yaad banne chu
ma sita baat gara
dhokewaaj na bhana 
samaya saath bagera

adhero raat bhayechhu
malaai gaaro hunna
pugechi chat garaulaa
raamro ketaa khoji

timi bihe garnu la
bitekaa kuraa harulaai
timile birsana parchha
malaai pani timi sita jiwon 
bitauna man chha

bhanera bhanna sakdina
mero man tarsinchha kasaiko
bhabisya adhero banne 
chhayaa bandina

timlaai maayaa gardina
panita bhaneko chaina
timlaai maayaa garne adhikaar 
nai chaina ma sanga

ma aafai tayaar takdirko
dui dhaarmaa chhu
aafno najar maa aafai
namarda suikaarbhaachhu

aafno haalat dekhera 
aafai laai dhikaarda chhu
harek din puraana sapnaa
ko chihaan paardachhu

bhitra runchhu thulo sor le
tara aasu dekdeina
tesaile satru haasne
baahaanaa bhetdaina

timlaai eklai chodi jaane
mero chaahaanaa chaina
tara chodi na gai na hune
baadetaa yestai chha

malaai maaf gara
meri pran phakheru
sakina saath basna
na mitho yaad banne chhu
ma sita baat gara
dhokewaaj na bhana 
samaya saath bagera
adhero raat bhayechhu
 malaai maaf gara
meri pran phakheru
sakina saath basna
na mitho yaad banne chhu
ma sita baat gara
dhokewaaj na bhana 
samaya saath bagera
adhero raat bhayechhu
malaai maaf gara
meri pran phakheru
sakina saath basna
na mitho yaad banne chhu
ma sita baat gara
dhokewaaj na bhana 
samaya saath bagera
adhero raat bhayechhu
malaai maaf gara
meri pran phakheru
sakina saath basna
na mitho yaad banne chhu
ma sita baat gara
dhokewaaj na bhana 
samaya saath bagera
adhero raat bhayechhu
malaai maaf gara