himaali sira paahaaDi chhaati/हिमाली सिर पाहाडी छाति by Bhim Nepal

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

हिमाली सिर पाहाडी छाति
त राइ को आचल
हिमाल पाहाड छाति
तरऐ को आचल
खोलेर छाति
सगर्ब बन्छु
जै जै नेपाल
खोलेर छाति
सँगर ब बन्छु
जै जै नेपाल
जै जै जै जै
जै जै नेपाल
जै जै नेपाल
जै जै नेपाल
जै जै नेपाल

श्रीस्टी हुन तिम्रा 
मेची र कोसि
गन्ड कि कर्नालि
श्रीस्टी हुन तिम्रा 
मेची र कोसि
गन्ड कि कर्नालि
सिन्चित बन्दै
हासेर जिउछु 
धर्ती ले पनि
सगर्माथा
गहना तिम्रो अस्तित्वो
बिसाल
धर्ती कै सोर्ग
सुन्देर रङ
जै जै नेपाल
धर्ती कै सोर्ग सुन्दर रङ
जै जै नेपाल
जै जै 
जै जै नेपाल
जै जै नेपाल
जै जै जै जै जै जै नेपाल
जै जै नेपाल

मारुनी हाम्रो
रोदी छ हाम्रै
अ मुलुल्य सस्कृति
मारुनी हाम्रो
रोदी छ हाम्रै
अ मुलुल्य सस्कृति
बिस्वोलाई हर्ने
सुन्देर भुमि
हाम्रो यो सम्पति
यै सोर्ग भित्र
नेपाली सिर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

himaali sira paahaaDi chhaati
ta raai ko aachala
himaal paahaaD chhaati
taraai ko aachala
kholera chhaati
sagarba banchhu
jai jai nepaala
kholera chhaati
sangar ba banchhu
jai jai nepaala
jai jai jai jai
jai jai nepaala
jai jai nepaala
jai jai nepaala
jai jai nepaala

shreesTi hun timraa 
mechi ra kosi
ganDa ki karnaali
shreesTi hun timraa 
mechi ra kosi
ganDa ki karnaali
sinchit bandai
haasera jiuchhu 
dharti le pani
sagarmaathaa
gahanaa timro astitwo
bisaala
dharti kai sorga
sundera ranga
jai jai nepaala
dharti kai sorga sundara ranga
jai jai nepaala
jai jai 
jai jai nepaala
jai jai nepaala
jai jai jai jai jai jai nepaala
jai jai nepaala

maaruni haamro
rodi chha haamrai
a mululya saskriti
maaruni haamro
rodi chha haamrai
a mululya saskriti
biswolaai harne
sunder bhumi
haamro yo sampati
yai sorga bhitra
nepaali sira