chaTTa muhaar paatalekan jhumkaa lagaaune/चट्ट मुहार पातलेकन झुम्का लगाउने by Bhim Nepal

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

चट्ट मुहार पातलेकन झुम्का लगाउने
चट्ट मुहार पातलेकन झुम्का लगाउने
झान बारुले तिम्रो कम्मर्
धुम्का लगाउने
झान बारुले तिम्रो कम्मर्
धुम्का लगाउने
बैसाठीकओ जोवन फेरि
डका न गर
बैसाठीकओ जोवन फेरि
डका न गर
पछी पछी आइ हाम्लाई
रियाक न गर
पछी पछी आइ हाम्लाई
रियाक न गर
आखा तिम्रो गाजलु छन्
पागल बनाउने
आखा तिम्रो गाजलु छन्
पागल बनाउने
ओठ हिरो झान रसिलो
लाली सुहाउने
ओठ हिरो झान रसिलो 
लाल्ली सुहाउने
फुर्ती धेरै न लाउ कान्छा
रोगी बनाउला
फुर्ती धेरै न लाउ कान्छा
रोगी बनाउला
प्रेम को भिका माग्दै हिड्ने
जोगी बनाउला
प्रेम को भिका माग्दै हिड्ने
जोगी बनाउला
चट्ट मुहार पातलेकन्
झुम्का लगाउने
बैसाठी को जोवन फेरि
धका न गर
झान बारुले तिम्रो कम्मर 
धुम्का लगाउने
पछी पछी आइ हाम्लाई
रियाक नगर

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

chaTTa muhaar paatalekan jhumkaa lagaaune
chaTTa muhaar paatalekan jhumkaa lagaaune
jhan baarule timro kammar
dhumkaa lagaaune
jhan baarule timro kammar
dhumkaa lagaaune
baisaathiko jowan feri
Daka na gara
baisaathiko jowan feri
Daka na gara
pachi pachi aai haamlaai
riyaak na gara
pachi pachi aai haamlaai
riyaak na gara
aakhaa timro gaajalu chhan
paagal banaaune
aakhaa timro gaajalu chhan
paagal banaaune
oTha hero jhan rasilo
laali suhaaune
oTha hero jhan rasilo 
laalli suhaaune
furti dherai na laau kaanchhaa
rogi banaaulaa
furti dherai na laau kaanchhaa
rogi banaaulaa
prem ko bhika maagdai hiDne
jogi banaaulaa
prem ko bhika maagdai hiDne
jogi banaaulaa
chaTTa muhaar paatalekan
jhumkaa lagaaune
baisaaThi ko jowan feri
dhaka na gara
jhan baarule timro kammar 
dhumkaa lagaaune
pachi pachi aai haamlaai
riyaak nagara