bhagawaana timrai paawana ghara mero ho, mero chitta saghana - भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन by Ani Choying Dolma

195 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।…२
पल-पलको यो श्वास-प्रश्वास, तिम्रै भक्ती भजन।
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।

verse

[प्यास पिएर निभाएँ मैले, तृष्णा लोभ जलन।
पाएँ तिम्रै अभय चरणमा, शीतल शान्त शरण।]…२
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।
पल-पलको यो श्वास-प्रश्वास, तिम्रै भक्ती भजन।
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।

verse

[वर्षाले धोए पछि जसरी, सङ्ग्लो हुन्छ गगन। 
राग द्वैषले त्यसरी नै म, आज छु मुक्त मगन।]…२
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।…२
पल-पलको यो श्वास-प्रश्वास, तिम्रै भक्ती भजन।
भगवन तिम्रै पावन घर हो, मेरो चित्त सघन।

Singer : Ani Choying Dolma

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
bhagawaana timrai paawana ghara mero ho, mero chitta saghana 2
pala palako yo swaasa praswaasa, timrai bhakti bhajana 
bhagawati timrai paawana ghara ho mero chitta saghana 

verse

[pyaasa piyera nibhaaye maile, trisNaa lobha jalana 
paaye timrai abhaya charaNamaa, shitala shaanta  sharaN]2
bhagawaana timrai paawana ghara ho , mero chitta saghana 
pala pala yo swaasa praswaasa timrai bhakti bhajana 
bhagawaana timrai paawaana ghara ho, mero chitta saghana 

verse

[barshaale dhoye pachi jasari sanglo hunchha gagana 
raaga daiwsa tyasari nai ma, aaja chu mukta magana ]2
bhagawana timrai pawana ghara ho, mero chitta saghana 2
pala palako yo swaasa praaswasa , timrai bhakti bhajana 
bhagawaana timrai paawaana ghara ho , mero chitta saghana